[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Jestliže studujete alchymickou tradici všimnete si, že se alchymická věda dostane na určitou hladinu a pak ji dva lidské povahové rysy nechají zakrnět: Chtivost a strach z osobní síly. Nejprve, alchymie není nástrojem k tomu, jak zbohatnout. Je zde pro dosažení multidimenzionality. Vhodným nástrojem pro chtivost je bankovnictví. A potom, jestliže se stáváte alchymistou, musíte začít se zvyšováním své síly. Alchymie pracuje s používáním síly kundalini a s vytvářením polí ve vašich tělech, které umožňují dosažení jakékoliv dimenze.
Může to být děláno pouze individuálně, protože každé z vašich těl je třídimenzionální branou, spojenou se středovým kovovým jádrem Gaii. Nemíním tím, že by se jedna osoba měla stát vůdcem, který sklízí finanční, sexuální a psychickou energii ostatních jedinců. Nikdo z vás nemá nabízet svoji sílu ostatním, protože vaše síla je vaším jediným nástrojem k dosažení ducha. Já, Anu přiznávám, že po stovky tisíců let, pokaždé, když jste nalezli svoji sílu, použil jsem ji jako svůj nástroj. Ale nyní jsme na pokraji vzájemného vyhubení.
Mé kontrolní vynálezy jsou vaší smrtí, protože, jako bohatý majitel společnosti, jsem zde jen na chvíli. Když jsem pryč, předám dohled nad planetou tajným bratrstvům a nyní si tyto tajné spolky a náboženství přivlastnily život. Všichni chtějí být bohatými majiteli společnosti. Jak se Nibiru blíží, tato bratrstva cítí, jak se aktivují jejich závazky. Dívejte se, protože jestliže je znáte, je velmi lehké je vidět.
Jestliže jste zasvěceni některé uzavřené skupině, jste výtvorem Nibiruánců. Všechny tyto skupiny jsou založeny na hierarchii a jsou uzavřeny a nakaženy strachem. Jejich vůdcové prodávají jejich duše a těla, aby si pojistili jednotlivé členy, aby tito kňourali a plazili se. Jestli pracujete v nějaké skupině, podívejte se je-li to otevřená společnost. V té skupině nesmí být žádná finanční, nebo osobní závislost, žádné vlastnění energie - tvořivosti kohokoliv druhého a všichni musíte být přechodnými hospodáři prostředků, jsou li vám svěřeny. Potom je potřeba nechat všechno běžet, nazývat se strážci země a prostě pracovat a nemít žádná tajemství. Když se ten poslední z vaší skupiny ztiší, nebo otevře, zeptejte se jej na další krok. Otevřete-li se učení a vystříháte-li se rituálu, je to vždy znamením pravého strážce země.
Jsem velice vážený, za svůj vliv ve vašem světě. Toto je chvíle, kdy milenec obnažuje všechno, doufajíce, že jeho partner může tento moment uchopit a vyletět ke hvězdám. Jsem šťasten, že váš Zecharia Sitchin vám tak brilantně a odvážně řekl náš příběh, protože jestli pochopíte, že jste člověk i mimozemšťan, budete schopni jednat s návštěvníky z vesmíru, až se objeví. Jestli budete chtít, můžete vidět tváře všech svých milenců ze všech dimenzí. Když jsme se my z Nibiru s vámi spojili a pracovali s vašimi geny, smísili jsme se s vámi. Vaše ženy nám mnoho daly a my jsme nakonec vděční za každou chvíli lásky. Nevzali jsme vám nic z vaší původní celistvosti, protože to nemůže nikdo udělat. Ale silně jsme překroutili jednu část vaší skutečnosti. Protože cestujeme tak daleko, jsme velicí bojovníci a jsme velmi mužští. Vy jste míněni jako ti, kdo vytvářejí domov a kteří žijí se všemi částmi na Zemi v harmonii. Abyste rezonovali s Gaiou, potřebujete být velmi ženští. My jsme vás vedli abyste byli příliš chtiví válek, příliš nátlakoví, příliš zaměření na lineární prostor a čas, příliš plní strachu. Nyní tyto neslučitelné tendence ve vašich buňkách explodují. Naštěstí má vaše genetická matrice rovněž hvězdnou podporu a nyní se tato hvězdná - buněčná matrice musí probudit. Musíte se propojit s ostatními dimenzemi, abyste se mohli léčit.
Víme, že vám nedokážeme odpovědět na všechno. Víme, že jste připraveni se učit od Sirianů, stejně jako my. Je pro nás velmi těžké vám nabídnout své učitele a opustit naše chrámy. Jakýkoliv strach z nás, vás bude omezovat. Jestli tento strach dokážete odložit, vaše možnost dosáhnout ostatních světů bude obrovská. Dosažení ostatních světů je duchovním osvícením, které hledáte, protože jste míněni jako ti, kteří si vytvoří Domov a potom pomocí své mysli cestují. V naší svatyni na Nibiru, která je vám zasvěcena a vypadá jako typický megalitický kamenný kruh na Zemi, vás nazýváme „Lidé hledání vize“. My jsme zamýšleni, abychom cestovali a navštěvovali vás.
Bratrstva, která jsme vytvořili, založena na tajemství, síle a válce kráčí k tomu, aby zničila posledního domorodce, poslední strom, každý poslední zbytek. Proč? Protože jsem sám sebe posuzoval negativně. Myslel jsem si, že budete nejšťastnější, když nebudete jako já, takže jsem své pravé já před vámi skryl. Nyní vím, že naše kombinace, my OBA obohatíme oba naše světy. Už vás přemáhá mé negativní posuzování sama sebe, a proto začínám být tolik ctěn. Bohové se obvykle nezpovídají, tak si toho važte. Jestli se chcete chopit alchymie, musíte se naučit nás rozpoznat, tak abyste s námi drželi krok. Jak to můžete udělat? Podívejte se jestli váš učitel stojí stranou - velkolepý druh vědomí, který má tendenci vás hypnotizovat a jestli je příčinou toho že se plazíte a plavete v něčem a jestli mate vaši mysl. Jestliže zkoumáte historii, tyto trendy převládaly v 1800letých cyklech po celé vaší planetě. Císařský Řím následuje Persii, předtím to byla Asyrie a ještě předtím Sumerská říše. Nibiruánské vlivy můžete sledovat zkoumáním kultur. Klasickými skauty jsou Zoroaster a Ahura Mazda! Potřebujete alchymii zvládnout dříve nežli se přiblížíme a zesílíme, protože to je naší přirozeností. Vy jste křehcí a my jsme velcí. Až se přiblížíme, budeme vás chtít kontrolovat a uchvátit vaše tajemství. Především se vrátíme jako bojovníci a velice hlučně! Když se vaše ženy nebudou chtít nechat polapit, není pro změnu špatnou myšlenkou jim začít naslouchat. Znají nás velmi dobře.
Alchymické kódy vás učí jak přeměňovat elementy. Zlato bylo v alchymistické literatuře vždycky přednostní. Zlato je kov, který nám otevírá brány do třetí dimenze! Plejáďané do vašeho světa vstupují přes sugality a safíry, Siriané přes diamanty. Abychom mohli vstoupit do vašeho světa, musíme se stát třídimenzionálními, a zlato je naším nástrojem, abychom se ve vašem světě mohli projevit. Proto se alchymie obáváte. Na Zemi používáme zlato jako komunikační prostře-dek, když jsme mimo sluneční systém. Radioaktivní materiály dosahují hvězdných frekvencí dokonce z vyšších dimenzí, nežli to lze dosáhnout skrze zlato a my vás zatahujeme do experimentování s nestabilními částicemi, protože chceme zjistit jak pracují. Musela se stát nějaká chyba, když jste se ocitli na pokraji zničení sami sebe. Až se setkám s Galaktickou Federací, budu mít problémy, protože jsem neudržel na uzdě používání radioaktivity, procházející Galaxií. Nikdo neví jak vám pomoci abyste se rozhodli sami sebe zastavit. Musíte přestat dolovat a vyrábět tyto materiály, dokud nezjistíte jak se dají přeměnit. Vykouzlili byste si do své ložnice Lucifera, aniž byste věděli, jak jej zase odkouzlit? Jste domýšliví, protože já, Anu jsem domýšlivý a jste tvořeni mou představou.
Když je zničena jedna dimenze, jsou zničeny všechny. Abraham sem přišel proto, aby do centra vašeho Chrámu implantoval jistý prvek, který by měl možnost dosáhnout základní hvězdné mysli. Nikdy nezapomínejte, že moje planeta je pouze planetou, nikoliv hvězdou. Až pochopíte novou kosmologii, uvědomíte si, že já nejsem otec a vy nejste syn, nebo dcera. Jak jsem již řekl, je čas, abyste poznali, kdo přišel do vaší říše. Abrahámův příběh byl poprvé sepsán v roce 2000 př.n.l., ale on na vaší planetu přišel v roce 3760 př.n.l., když zasadil do vašeho chrámu, nazývaného Ur, radiaci. Já Anu, jsem sestoupil do vrchní komnaty Zigguratu a oplodnil jsem Bohyni. Kdo byla tato Bohyně? Všechny pozemské ženy. Bylo to vštípení hvězdných kódů do genetické matrice Země, a proto byl Abrahám označován jako velký otec bůh. Sára je sluneční kněžka, „Sa Ra“, která počala hvězdné dítě, třebaže byla chudá. Když byl Abrahám v Egyptě, tvrdil, že Sára byla jeho sestra, i když byla Sirianskou sluneční kněžkou. S Abrahámem byla udělána smlouva k držení Canaanské země, aby tam zasadil své semeno posvátného stromu Slechem.
Siriané objevili pravý příběh o archetypálním otci - Abrahámovi - a vysílají do ostatních systémů signál, o hrozné situaci na Zemi. Co tím myslím? Siriané sdělují svůj nejhlouběji zakořeněný a silný zásah ve vaší historii, takže podle toho můžete pochopit, že je to příběh šesté dimenze, nikoliv náš, Anunnaki. A tak můžete udělat přítrž víře, že vás nějaký velký Otec zachrání a uvidíte, že musíte zvládnout přeměnu radioaktivních materiálů vy sami. Proto je Siriané přinesli tehdy na vaši planetu. Tady nyní začíná proces, který není nezbytně tak negativní, jak se vám jeví ve vaší dimenzi. Vzpomeňte si, hvězdy jsou přece nukleární. Ve 3D je probouzeno hvězdné vědomí, nikdy již nebudete stejní jako dříve a nyní jsou na Gaie velké možnosti.
My Anunnaki jsme se v r. 3600 př.n.l. rozhodli, že ve slunečním systému nastal čas k propojení hvězdných frekvencí. Toto urychlení bylo naším darem a vy nyní musíte získat klíče k jeho proměně. Každý prvek je negativní jen tehdy, je-li použit neeticky. Jestliže je použit k propojení, každý prvek je pak pozitivní silou. Radiace otravuje vaši planetu, protože ji používáte amorálně - my jsme vás vedli k tomu, abyste ji ve vašem světě pustili ze řetězu. Je to vaše největší zkouška. Radiace se vsakuje do hvězdných inteligencí a já se stanu smrtelným, jestliže neuvedu do chodu celou vaši tvořivost. Tak jako Lucifer, budu i já polapen ve vaší dimenzi, ale nakonec, mohl bych se inkarnovat. Já Anu neznám výsledek, protože výsledek tvoříte vy. Musíte se přenést přes svou představu, že já vím všechno. Není to tak. Věci se vymkly kontrole, protože vy jste byli naváděni do akcí a nevěděli jste vlastně co děláte, ale mysleli jste si, že já vím co dělám. Einstein byl monotheista a myslel si, že je bůh všemohoucí.
Sodoma a Gomora byly zničeny v r. 2024 př.n.l. atomovou explozí. V těch dnech byl Abrahám historickou osobností. Touto destrukcí jste se naučili mnoho lekcí. Spustil jsem to já, Anu, abych rozjel věci, které se vám nelíbili. Děláte to přece také. To co se dělo v Sodomě a Gomoře je to, co se nyní děje ve vašich městech. Stále se zvětšují, jsou stále komplexnější a nakonec i sebedestruktivní a jedna část za druhou pustne, protože o ně nepečujete. Zničili jsme Sodomu a Gomoru, jen abychom udělali takový malý domácí úklid, tak jako zlí lidé pracující pro multinárodní drogové společnosti čistí populaci ve střední Africe tím, že tam zasazují smrtící viry. Nebuďte překvapeni tím, co vám říkám. Vy všichni znáte některé lidi, kteří, čím dříve si něčeho všimnou, tím víc se trápí, aby to vyčistili. Nakonec, podívejte se do Japonska. Avšak já vidím, že nevšímání si věcí vytváří reakce, které vedou všechny k záhubě. Vidíme to, ale nevíme co s tím.
Vraťme se ale k Uru. Kolem r. 5000 př.n.l. nám Siriané dali radiaci jako zásilku, abychom ji v r. 3600 př.n.l. uskladnili. Abrahám ji zahrabal pod městem Ur a zařídil její ochranu. Později byla vyhrabána a přemístěna do chrámu v Arku. Oplodňujeme bohyně v chrámech a tak mícháme uranium s naším vlastním sexuálním chováním. Toto zasadilo vzory chování do vašich genů a vy s tím nyní bojujete. Odvádí vás to od uctívání Bohyně - Bojíte se ji sexuálně odvázat, protože by se mohla stát nukleární explozí. Ona je však zamýšlena, aby se stala nukleární explozí! A ti, kteří chápou jak tuto Bohyni uctívat, budou od teď do roku 2012 dělat nejdůležitější energetickou práci. Naše sexualita s chrámovými kněžkami je naší nejkrásnější formou vyjadřování. Je zdrojem pravěké lásky a poznání o částech z Nibiru, které potřebují regeneraci.
Pro vás jsme těmi, kteří vás nejvíce používají. Jsme ta vaše část, která něco používá, aniž se z toho raduje. To však musí přestat až se budete přizpůsobovat vyšším frekvencím, nebo všechna nepoužívaná osobní energie a neucelený emocionální růst vytvoří ve vašich tělech i ve vašem světě zpětnou ránu. Zařídili jsme, aby se sex týkal páteře, tak aby oheň kundalini neustále regeneroval vaše těla a geny. Věřili jsme, že by bylo možné smíchat genetickou matrici s radioaktivním vědomím, abyste měli ve svých páteřích hvězdné vibrace, které bychom mohli dekódovat. Díváme se na vás, prohlížíme si vás když se učíte a tím se učíme také my. Mysleli jsme si, že by nám to nabídlo více hvězdného propojení a mysleli jsme si, že by to zvýšilo hodnotu vašich dětí. Nikdy nezapomínejte, že děti jsou jedinou budoucností nás obou.
Myslel jsem si, že děti, které z tohoto páření vzejdou, budou mít hvězdnou inteligenci. Tímto způsobem jsem vytvořil Enkiho a v tom období se lidstvo velice urychlilo. Avšak Enkiho nukleárně - hvězdná energie měla tendenci vyhladit původní domorodé vědomí. Věci byly příliš peprné a děly se příliš brzy, jako nukleární roztavení. Všichni se dali na uctívání Jahveho, silného božstva, které se vynořilo z patriarchální nukleární exploze. Nukleární síla je monotheistická, ale aktivace kundalini v každém těle je polytheistická. Já Anu, jsem monotheistický bůh, který vidí, že všichni potřebujete cítit, že jste sami bohem, jako tělo oživené božím plamenem. Nyní vidím, že se nesmí dít žádná sexuální aktivace bez povolení a podpory Bohyně, protože sex s Bohyní, bez jejího dovolení vytváří rozštěpení, které se stává stresem mezi sestrou a bratrem, bratrem a bratrem, sestrou a sestrou. Slyšte mne. Přestaňte nyní číst tuto knihu a udělejte toto: Každý z vás přemýšlejte o svých závislostech a všimněte si, co vás od nich může oddělit. A až se s těmito svými závislostmi zkonfrontujete a pak se znovu propojíte se svým vyšším já, skončí argumenty mezi bohy, protože oni všichni mají svůj zdroj v konfliktech, které tyto závislosti způsobují! Přes Kaina a Ábela, Horuse a Setha a Enkiho a Enlila, byl na tuto planetu implantován zmatek. Nyní jděte a se svým bratrem a sestrou to začněte léčit! Abyste byli chráněni před uraniem, které je ve vašem poli, musíte toto udělat.
Kdysi byl ten Chrám potřebný k uskladnění radioaktivity, nukleární energie, která měla vzrůstající měrou ovládat lidstvo a nyní je zdrojem náboženského fanatismu. Na Zemi by nemohla být přivedena žádná energie, kdyby lidé neměli schopnost ji přeměňovat. Nemohli byste snést radioaktivitu a ani Jahveho a stále to ještě nedokážete. Vymklo se to natolik z rukou, že nikdo z vás ani neví, kdo je ten pustošitel! Dokonce ani CIA to neví! Je to tak proto, že tajné společnosti naprosto kontrolují všechno, co má co společného s radioaktivitou. Později ji zasvěcenci uskladnili ve Čtyřech Rozích oblasti severozápadu, na místě, které je od čtyřicátých let místem, kde Anu provozuje svou vědu a jsou této skrývané energii oddáni. Jste paralyzováni hlubokými a automatickými reakcemi na tuto radioaktivitu. Každý z vás musíte získat alchymii přímo z hvězd. Potom budou vaši vědci schopni přeměnit nukleární odpad, zatímco také přeměníte své vnitřní spouště, abyste mohli chránit svou planetu.
Hrajete drama s radioaktivitou - učí vás to o tom, že všechno co stvoříte, se k vám vrátí zpátky. Jsme v tomto rozsáhlém experimentu zahrnuti společně, dívajíce se na to, co jsme my, Nibiruánci stvořili. Vědci si uvědomují, že jsou námi kontrolováni a jsou hluboce znepokojeni. Mysleli si, že byli velikými alchymisty, a že by si mohli hrát na boha. Velmi by vás překvapilo, co vědci právě nyní zjišťují. Mnozí z nich vědí, že byli podvedeni. Mysleli si, že mohou vytvořit bohy a použít tento způsob k osvícení.
Probuzení vědců je kritickou nutností. Vědci jsou jedinými členy vaší společnosti, kteří mají nějakou moc proti vládě. Mají autoritu a vědí, že svět je na pokraji zničení. Přestaňte je podporovat! Většinou jste se stali výtečnými agenty Anunnaki kontroly. Jste loutkami na niti. Hrajete si s nestabilními částicemi a jen málo víte o silném chaosu vládnoucím ve vašem světě. Nyní je čas, abyste vykřikli a signalizovali zbytku Galaxie, že jsou pozemšťané připraveni se stát alchymisty, a že vy, vědci jste ochotni je všechny učit.