[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Anu postavil kvetoucí komplex chrámového města na řekách Tigridu a Eufratu, jako nádherný dar lidem. Avšak místo aby to udělal jako že to postoupí lidem, postavil ten komplex z pocitu soutěživosti a žárlivosti. To sice okamžitě uvedlo do pohybu energii tvoření a stavění, ale jen proto, aby něco fungovalo. Tvoření a stavění je zamýšleno jako aktivita pro osvobozování lidí a k nabízení příležitosti ke komunikaci a sdružování. Není myšleno jako vzájemná hra protivníků. Lidé byli vždycky chytřejší nežli si Anunnaki uvědomovali, zatímco Síriané měli vždycky hluboké pochopení pro lidské možnosti. Protože Síriané jsou hvězdní lidé a Anunnaki jsou obyvateli planety, která je částí pozemského slunečního systému, Síriané stále doufají, že se Anunnaki naučí pár věcí z toho, co Síriané tvoří na Zemi. Běda, žárlivost Pozemšťanům zmenšila tuto možnost, protože vědomí hvězdných inteligencí je v každém případě více multidimenzionální nežli je vědomí obyvatelů planety.
Sírius a Nibiru jsou hodně propojeni. Když Nibiru opouští sluneční systém, letí daleko do prostoru a dostává se do blízkosti nádherného hvězdného systému Síria. Z pohledu planety Nibiru jsou Sírius a Slunce dvojčata. Nibiru se hodně zajímá o vědomí Slunce a o sluneční systém a o vědomí systému Síria, stejně jako o planety Síria. Systém Síria je trojsložkový systém, je velmi pokročilý a skrze různé zasvěcené kultury Afriky, jako jsou Dogonové a Egypťané, má na Pozemšťany velký vliv.
Nibiru původně kroužil kolem Síria B, avšak během různých nebeských pohybů začali Anunnaki z Nibiru před 450.000 lety navštěvovat Zemi, jak to bylo perfektně popsáno Zacharia Sitchinem. Nechci toho ze sebe dostat moc příliš brzy, ale řeknu vám, že toho Síriané vědí o Nibiru více nežli vy a nabízím vám, abyste brali Síriany vážně. Udělejte to prostřednictvím Egyptských záznamů a díky otevření těchto záznamů mé vozítko pomohlo vytvořit Síriansko-Plejádský svazek. Tento svazek začal 7.srpna 1972, když Síriané přišli na Zemi, aby zajistili při velké explozi na Slunci polární osu Země před jejím posunutím. Toho dne se osobnost mého vozítka docela změnila, když se ona a mnoho dalších lidí na Zemi stalo Plejádsko-Pozemskými hybridy. Začala se v tomto létě připravovat pro příchod Síriansko-Plejádského svazku, který na konci roku 1992 pomáhala v Egyptě, ve Velké Pyramidě a na Sahaře, založit. Tato aliance bude pomáhat Anunnaki a Sírianům při léčení jejich vzájemného vztahu. Takže pojďme prozkoumat vztahy mezi Síriem a Nibiru.
Velký Sirianskosko-Egyptský bůh Anubis je vůdcem, který udržuje oběžnou dráhu Nibiru v její formě. Je průvodcem, který s vaším slunečním systémem cestuje celou cestu v Galaktické Noci. Plejáďané udržují oběžnou dráhu vašeho systému v době, kdy jste ve Fotonovém Svazku. Jsou vaší matkou krávou a Anubis je váš šakalí průvodce. Anubis je bytost, která cestuje vesmírem s vědomím Síria a je velmi, velmi prvotní, nebo pradávnou bytostí. Představte si, jak Anubis drží oběhové vzory vašeho systému, když jako ucelená jednotka cestuje svým 26000letým cyklem ve spirále Alcyonu. Když si prohlížím Abraháma, jak kolem roku 200 př.n.l. cestuje z města Ur, vidím, že Abraham je Sírian! Překvapuje mne to, protože jsem se domnívala, že byl Nibiruánec.
Toto je velký příklad toho, jak z vás my Plejáďané dolujeme informace. Možná se vám zdám zdlouhavá, ale chci abyste pochopili, jak s vámi Plejáďané pracují, tím že vám ukazuji, jak to funguje s mým vozítkem. Toto splývání se děje s mnoha z vás a vy budete schopni používat tyto impulsy k tomu, abyste znovu oživili svou zvědavost a nadšení. To vás osvobodí od vaší viny, týkající se vašeho boha otce. Mé vozítko, Barbara Hand Clow, přichází na věci ve 3D tím, že zkoumá takové věci jako je Egypt a Sumeřané a pak já přicházím na to, odkud přišli hráči, kteří vstoupili do 3D. Když je identifikuji, pak je mohu zaskočit tím, že jim povídám jejich vlastní příběhy a je legrace. A nyní vidím, že Abraham je jedno takové pořádné sousto! Teď vidím, že jeho příběh, popsaný v Bibli, je překrytý a poznávám, proč jsou Egypťané tak neférově zlomyslní. Všechno to jsou typické příklady silného tlaku Anunnaki na Síriany. A představte si, že tato lež oslabí Světový Managementový Tým. Proč? Jediné co potřebujete k tomu abyste získali zpět svou sílu je, odhalit své příběhy.
Vzpomeňte si, nejprve jste napadeni emocionálně, a potom vaše odezva stanoví ve vašem těle vzory, které vám nakonec způsobí nemoc. Protože oběžná dráha Nibiru zasahuje vně systému Síria B, tak od té doby, kdy byla Nibiru zachycena vaším Sluncem, funguje ve vašem systému jako Sírianský poštovní servis. Síriané chtějí jisté druhy informací uskladněných na Zemi, ale Země je choulostivým místem. Když je informace uložena do pozemského pole 3D, musí být do něj přeneseny i její multidimenzionální vlastnosti. Znamená to, že na Zemi musí být aktivována síla Síria, podobně jako se elektřina v telefonu stává slyšitelnou. Bytosti z jiných dimenzí a systémů neustále na Zemi ukládají informace, jako třeba jsou úrodné kruhy v obilí, nebo hieroglyfy. Často je taková informace zničena, protože se neshoduje s oficiálně přijatým příběhem vaší minulosti, který byl zaveden a je sledován Anu.
Anu je zvláště drážděn informacemi ze Síria. Proto původní Egypťané, kteří stále nesou staré Sírianské moudrosti, nedovolí aby byly na určitých místech dělány vykopávky, zvláště v tunelech pod plošinou v Gíze. Bytosti z jiných systémů tam neustále ukládají věci, protože hlavní přenašeč informací na vaší planetě je umístěn pod Sfingou a domorodí lidé Egypta ji chrání. Až bude tento váš systém opět otevřen, dostanete tyto informace abyste si vzpomněli na své dědictví a stali se multidimenzionálními.
Abraham byl Sírian a přitom nesl Anu bombu. To mi naznačuje, že Sírius je také zapleten v uskladnění radiace na Zemi. Jestli mé vozítko tomuto modelu rozumí, tak Sírianský balíček, který byl vyzvednut v roce 5400 př.n.l. a doručen na Zemi v roce 3600 př.n.l., byl model městské chrámové kultury. Městské chrámové kultury vzkvétaly na planetě po více nežli tisíc let, ale nyní je viděn Sírian, jak ukládá uranium? Následkem toho je pěkně zabředlá mysl. Jak jsem řekla, Abraham zavedl uranium proto, že Anunnaki žárlili na Síriany a na jejich zářivou chrámovou městskou kulturu v Egyptě. A města a chrámy Anunaki nikdy nedosáhly nádhery a úrovně Egypťanů. Proč? Městský stát Anu byl vytvořen ze soutěživosti a žárlivosti a nakonec by se jeho města vždycky vyvinuly do Sodomy a Gomory, které by zničily Gaiu. Byl to smrtelný výtvor. Mohl by nakonec zničit planetu, takže muselo být postaveno omezení - radiace - která by byla vždycky aktivní, kdyby byla v jakékoliv kultuře založené na soutěživosti, dosažena jistá hladina ucelenosti.
Jak to tak vidím, Síriané nikdy neskrývali své vlastní informace. Můžete to vidět v záznamech starého Egypta. Až se stanete osvícenými, můžete si tyto informace přečíst. Sírianská frekvence je stále ve formě ve 3D v Egyptě pro každého, kdo ji chce přečíst. Tato energie někoho ovlivňuje, ale je příliš jemná na to, aby byla chápána mnohými, zvláště profesionálními archeology. Někteří z vás v Egyptských chrámech zjišťují, že jejich žlázový systém rezonuje se Síriem. Až do několika posledních let četl váš endokrinní systém jenom intensivní a hrubé pocity, avšak někteří z vás jste cítili, jak váš endokrinní systém odpovídá na mnohem jemnější Sírianské vibrace. Mezitím Plejádské znalosti aktivují váš thymus, vyšší srdeční žlázu. Tato žláza uvádí v přípravách na Fotonový Pás do pohybu rychlé fyzické léčení, zatímco vám Síriané pomáhají cítit a vědomě pracovat s jemnými žlázovými systémy. Tyto jemné vibrace jsou pro mnohé z vás obtížné, ale v Egyptě je relativně snadné cítit různé vibrace, zvláště vlastnosti Nibiruánských vibrací. Například, jestli chcete dosáhnout Nibiruánců, všimněte si, když dostanete silnou ránu do svých vnitřností, že se vám stáhne hrdlo. Plejáďané vám posílají impuls do vašeho srdce, plic, jater a kůže. Je mnohem účinnější léčit žlázy a žlázové léčebné techniky učiní konec tomu, abyste byly nástroji ke zkoušení hrubších mechanismů Anunnaki alopatického lékařství.
Již jsem se zmínila, že státy chrámových měst v Sumeru měly tendenci se rychle stát armádními tábory, což nakonec v roce 2024 př.n.l. skončilo zničením Sodomy a Gomory. Nyní je čas abyste si uvědomili, že vyřešení lidského konfliktu kdekoliv na této planetě, není možné bez pochopení multidimenzio-nálních bytostí, které na této planetě pobývají. Světový Manažmentový Tým a jiné síly, které pracují na tom aby vás omezovaly, jsou shlukem všech energií na planetě, které manipulují vaším chováním. Bojujete bitvy bytostí, které nejsou ze Země! Prostřednictvím bytostí, které jsou totálně polapeny ve 3D, máte obtíže s rozeznáním kdo vám dodává impuls, avšak mohli byste to všechno vidět, kdybyste se stali multidimenzionálními, tak jako jste byli předtím, nežli jste se narodili. Vzpomeňte si, řekla jsem, že Anu vám nejprve dal impuls k tomu, abyste se stali více ucelenými, tak abyste byli celosvětovými. To co se opravdu začíná dít, bude přesahovat vaše nejdivočejší sny a my Plejáďané jsme nyní zde abychom pomohli tomu, aby vybouchly dimenzionální klíče. Věci se začínají měnit rychle. Je to jediná cesta jak vyváznout z další nukleární exploze - z té celosvětové, místo jen té omezené na Sinajský poloostrov.
Ve všech dimenzích jsou organizační struktury, ale vlády existují jenom ve třetí dimenzi. Jestliže jste chamtiví po multidimenzionalitě, omezíte své dosahování aplikováním 3D strukturálních modelů na vyšší, nebo nižší dimenze. Nejvíce to dělají lidé, kteří velmi tvrdě pracují na pozvednutí svého vědomí, kteří zamrzli v dimenzio-nálním, hierarchickém fundamentalismu. Jako příklad vám uvádím Ashtara Commanda, který popisuje 8D Galaktickou Federaci jako Pentagon. 8D pracuje s galaktickým řádem, ale neexistují 3D modely, které by to mohly popsat. Jiným příkladem by mohla být 2D telurická říše, když je popisována jako „vnitřní Země.“ Když dekóduji struktury Síria, Nibiru, Plejád, nebo vnitřku Země, aplikováním 3D myšlenkových forem, odvede vás to z cesty. Metafora je pomocná k modelování konceptů vyšších dimenzí, tak jako Fotonový Pás je metaforou pro Věk Světla. Je užitečné hledat ve 3D trasy vyšších dimenzí tím, že si všimnete, kdy jsou okolní energie příliš husté, nebo jemné. Například sněhové vločky a krystaly jsou nádhernými modely 6D geometrie, 5D je často velmi poznatelná v jemných vyšších vibracích velkého umění a kočky neustále vykazují 2D elementální aktivitu. Zvířata jsou všeobecně velmi citlivá na elementály a tímto způsobem zvířata čtou lidi. Všechno je vzájemně provázané.
O Abraháma se zajímám jenom z následujícího bodu pohledu: Jaký je pravý příběh Abraháma z perspektivy vyšší dimenze? Zastírání jeho pravého příběhu uvězňuje lidskou rasu, protože je kódovaným vozítkem 4D kontroly vaší reality. Takže Nibiruánci používají Abraháma jako nástroje. 4D archetypální síly toho mnoho investovaly do vašeho uváznutí v emocionálních tělech, protože tato horká místa - systémy víry - jsou místy, kde vás stále mohou monitorovat a ovlivňovat. Dokud máte stále ještě všechny druhy vír o svém velkém otci, nezajímá vás, jestli je ten příběh zastřen, nebo ne. Z mého 5D pohledu v sobě zastírané věci mají velký potenciál k odsunutí bloků, které jsou vašim emocionálním tělům smrtelné.
Radila jsem vám po dlouhou dobu, abyste urychlili svá emocionální těla, předtím než se naprosto ponoříte do Fotonového Svazku. Nyní nastal čas, abyste byli vděční, že se tyto síly přestěhovaly do fyzické oblasti, což může být demonstrováno Dianinou zkušeností. 2D elementálové, kteří zabrali její tělo, tam byly proto, aby ji vibračně navrátily do její fyzické celistvosti. Nebyly tam aby ji kontrolovaly tím, že by jí zmítaly v systémech víry, jenž by ji mátly. Naslouchejte teď pozorně, lidé. 4D inteligence stvořily rozsáhlý program, nazvaný „Démoni/Ďáblové/Příšery/Lucifer/Strašidla…“ jenom proto, abyste neviděli ty zářivé 2D přírodní živly! Byli jste směrováni k negativnímu posuzování a strachu z těchto velikých učitelů, kteří vás vedou přímo k vašemu vlastnímu sebeléčení!
Když budete přemýšlet o tom, jak uranium ztrácí svou radioaktivitu principem polovičního životního rozpadu, přijdete na užitečné informace o tom, jak rozpustit bloky svého emocionálního těla. Detoxikace radioaktivních elementů trvá ve fyzickém světě stovky tisíců let. V každém životě zaujímáte buď mužské, nebo ženské tělo. Když dokážete kompletně vniknout, vtělit se a splynout s opačnou sexuální polaritou v konkrétním životě, můžete se zbavit polovičního, životního, karmického odpadu. Sexuální vztahy založené na lásce jsou emocionální i fyzické. Jestliže dokážete se svým milencem naprosto rozpustit polaritu, můžete detoxikovat karmické odpady ze svých životů od samého začátku času na polovinu. Představte si, že srazíte své odpady na polovinu pokaždé, když se svým milencem splynete v orgasmu! Chci říci jen toto: Čas radiačního rozpadu je v symbiotickém vztahu s čištěním vašich emocionálních těl. Nibiruánci a Síriané na vás používali techniky kontroly emocionálního těla, které zahrnovaly uranium. Ve své současnosti si všimněte, že poslední bomba vybuchla přesně v době, kdy byla vaše emocionální těla nejvíce znečištěna - ve druhé světové válce. Když sledujete rozrůstání radiace ve vašem životním prostředí, je přímo úměrné znečištění vašich emocionálních těl.
Nyní jste ve 3D s velkým dílem radiace ve vašem životním prostředí - což zvyšuje možnost Nibiruáncům do vašeho prostředí vstupovat - a posouváte se do Fotonového Pásu. Na jisté úrovni všechno ve vašem systému kompletně vybouchne jako nukleární exploze. Jste ve 3D integritě, pobývajíce ve svém vědomí, užíváte svůj hlas, své chování, žijete milostným životem a tak podobně, a náhle všechno doslova exploduje do milionů částic světla. Avšak, z mé perspektivy nevidím ve vás mnoho světla, jak se tak na vás dívám. Tak či onak, všichni se toho nesmírně bojíte. To vám přináší pocity, jako kdybyste měli explodovat, a tak vám navrhuji konzultaci s Anubisem ze Síria, aby vám poradil.

Vzájemný vztah mezi Anunnaki a Síriany