Augustín Rybár je človek ktorý vydal knižne amerického autora H.P.Lovecrafta u nás na Slovensku. Konkrétne sa jednalo o diela "Prípad Charlesa Dextera Warda" a "Nadprirodzená hrôza v literatúre". Ďalším dielom v poradí mal byť paperback "Prichádza z temnôt", ale tlač bola pozastavená... Zaujímali ma všetky fakty o tomto človeku a preto som ho požiadal o rozhovor.Môžete prezradiť našim čitateľom ako ste sa dostal k vydavateľskej činnosti? Bol najskôr založený FORMÁT ako firma pre reklamu a obchod, alebo vám bolo od začiatku jasné, že sa chcete venovať vydavateľskej činnosti?

Byť vydavateľom bol jeden z mojich neuskutočniteľných snov niekedy od roku 1978. Vtedy som "vydal" (prepísal na stroji, nakreslil obálku a zviazal) v náklade jeden kus "Tao te ťing". Vo Formáte sa ten sen iba začal napĺňať. A keďže bolo od začiatku dosť zjavné, že vydávaním kníh podľa svojho vkusu sa neuživím, pridala sa tam aj reklama a obchod.

Spomínate rok 1978, akú tematiku kníh ste chceli vydávat v tomto období? Bolo ťažké v tom čase vydávať knihy podľa vášho gusta? Museli ste sa držať určitých línií? Robil vám vtedajší režim problémy?
Chcel som vydávať všetko čo mi chýbalo, taoistické a jogické spisy, mágiu, alchýmiu, sci-fi ale i súčasných amerických a francúzskych autorov (od Sartra po Bergiera). Takéto knihy sa však vtedy vydávať nedali, iba ak v samizdate a to ma veľmi nelákalo. Nechcel som strácať sily a čas na výsluchoch tajnej polície, ani vo väzení. Z toho vyplýva, že mi režim problémy nerobil (ak nemáte na mysli ten najväčší problém, samotnú existenciu režimu), lebo som mu k tomu nedával dôvod. Sedel som doma, čítal, cvičil jogu, meditoval, prechádzal sa polnočnými cintorínmi a tak. To bola moja vtedajšia línia.

Ako sa volala vôbec prvá vytlačená kniha a ktorá bola vydaná ako prvá profesionálne a oficiálne? Aké reakcie tieto vydania vyvolali u čitateľov? Nepokúšali ste sa niekedy o vlastné autorstvo?
Prvou bola prednáška Henri Bergsona Duša a telo, ale bral som to iba ako prieskum fungovania trhu a pokus o prieskum vlastných schopností vydávať, i keď sa tej knihy samozrejme nezriekam. Potom prišlo zopár kníh, ktorých dôležitou zložkou bol zárobok a kníh vydaných priateľom. Prvou, takpovediac "čistou" knihou vydanou iba "pre radosť" bol alchymický traktát Aurora Consurgens. Ohlas u čitateľov bol veľmi skromný. Touto a ešte pár ďalšími knihami (Dr. Eliáš - Magie a démonologie ve staré Babylonii, H. P.Lovecraft - Nadprirodzená hrôza v literatúre) som dospel k poznaniu, že vydávanie kníh podľa môjho vkusu je, prinajmenšom na Slovensku, stratová činnosť a prispôsobil tomu ďalšie plány a fungovanie vydavateľskej časti firmy. O vlastné autorstvo som sa, ako väčšina -násťročných, pokúšal, ale myslím, že to nestojí za podrobnejšiu zmienku.

Skúsme sa ponoriť hlbšie do vašej minulosti, ak môžme. Ktoré diela vás ovplyvnili v rannej mladosti? Odkiaľ ste sa dostali k týmto dielam? Kedy ste začali vnímať, temnotu ako takú? Bolo to prirodzenou cestou, alebo po určitých osobných skúsenostiach?
Temnotu ako takú som vnímal, odkedy si pamätám. Vlastne iba nedávno som sa dozvedel od priateľa, ktorý sa začal venovať astrológii, že mám čiernu mágiu vo svojom Horoskope, takže samotné moje narodenie ma k tomu smeruje. To mi dosť veľa vysvetlilo, pretože záujem o Temnotu je trvalým podtextom môjho života. I keď zároveň je v ňom motív prekonania tejto Temnoty. Druhým mojim životným podtextom je poznanie, že Temnota je neúplná a voči prvotnému zdroju takmer bezmocná.V ranej mladosti ma najviac ovplyvnil už spomínaný Tao Te Ťing, poviedky E.A.Poa, poviedky Boleslava Bratislavského Tri chryzantémy, jedna rozhlasová relácia o hypnóze, ktorú som si nahral na starý kotúčový magnetofón a Maturinov román Pútnik Melmoth. Všetky spomínané knihy mi môj "vnútorný cit" pomohol nájsť úplne prozaicky v mestskej knižnici.

V akom astrologickom znamení ste narodený? Do akej miery veríte horoskopickým predpovediam? Váš názor na Nostradamove vízie...? Ako sa pozeráte na vedu astronómie, ktorá je v rozpore s astrológiou? Vidíte nejakú súvislosť?
Zrejme tou otázkou myslíte, v akom znameni bolo slnko v okamihu môjho narodenia, bolo vo váhach. Z tohto faktu sa však v astrológii dá usúdiť iba veľmi málo. Jeden z omylov rozšírených o astrológii vo verejnosti je ten, že predpovedá udalosti. To nie je pravda. Astrológia, podľa toho čo viem, predpovedá aké energie, kde a kedy budú tiecť. A poučený človek sa podľa toho môže zariadiť.
Nostradamus napísal vo svojich "Storočiach" veľké množstvo fascinujúcich predpovedí. Ich problém je ale ten, že žiadna z nich, pokiaľ som dobre informovaný, nebola pochopená skôr ako sa predpovedaná udalosť stala. Z toho sa usudzuje, že predpovede sú určené iba pre zasvätencov, ktorí sú schopní im porozumieť, alebo sa im dopredu ani rozumieť nemá. Osobne si myslím, že Nostradamus spoznal podstatu času a "jednoducho" za jeho oponu nazeral podobne ako mnohí iní pred ním i po
ňom.
Astronómia a astrológia nie sú ani v najmenšom rozpore. Rozpor vidia iba ľudia, ktorí nemajú vedomosti buď z vedy o hmotnom vesmíre či z vedy o duši (prípadne z oboch) a v dôsledku toho si odvodzujú nesprávne závery. A súvislostí je medzi nimi nespočítane. Napríklad tá, že astrológovia (väčšinaz nich) začali vykladať vplyvy Uránu, Neptúna a Pluta až potom ako ich objavili astronómovia.


Vraví sa, "všetko je relatívne", ale čo temnota a relativita? Pre niekoho je možno temné to, čo pre iného nie... vlastne nezáleží čo je pre koho temnota, dôležitá je existencia temnoty. Je vôbec podstatné definovať temnotu?
Temnota je slovo a to slovo niečo označuje. Možno ho relativizovať, ale nemožno relativizovať "skutočnosť" za ním. Alebo inak, relativizovať sa dá iba to, čo sa nás priamo nedotýka. Temnotu definovať má samozrejme význam iba pre toho, kto chce o nej premýšlať. Komu stačí zažívať ju, nepotrebuje ani slovo, ani definíciu.

Čo pre vás znamená strach? Človek sa niekedy ocitá v neistote a zúfalstve, bojí sa toho, čo bude nasledovať. V tomto prípade ide asi o skutočný strach, o strach z neznáma. Ale ako vieme, strach môže mať viac tvárí...Považujete strach za prvotný a najsilnejší pocit?
Najstarším a najsilnejším pocitom nazval strach H. P. Lovecraft. Trochu preháňal. Podobne sa vyslovil Schopenhauer o údive, a tiež mu možno dať za pravdu. Strach je pre mňa znamením. Ukazuje, kde možno nachádzať hranice. Nedávno som počul vysloviť zaujímavý názor jednu šamanku: "Strach je dobrý priateľ, pretože nás chráni. Stojí medzi nami a hrôzou.”

Ako sa pozeráte na ľudskú vlastnosť akou je nenávisť? Pokladáte túto vlastnosť za prirodzenú, ktorú treba nejakým spôsobom filtrovať, alebo by sa mala potláčať? Čo nenávisť a temnota?
  Nenávisť je jedným zo siedmych hlavných nástrojov, ktorým nás ovláda to, čo niektorí nazývajú parazitom. Prirodzené je hádam všetko čo existuje. Ale je nenávisť prospešná pre človeka? Poznáte prípad, keď niekomu skutočne pomohla? Ale potláčať ju alebo filtrovať nepomôže, musíte ísť po jej stope, napriek strachu, až tam kde sa rodí. Dovedie vás do temnoty a v nej budete musieť s jej skutočným pôvodcom zviesť súboj o samého seba.

Ako vnímate existenciu zla a dobra ( negativizmu a pozitivizmu ), myslíte, že môže existovať jedno bez druhého ? Podľa Kresťanov ( Biblie ) existuje nebo ( miesto ) kde neexistuje negativizmus, kde sa vedľa seba môžu prechádzať "tiger so srnou"? Existujú ľudia, ktorí v sebe nemajú žiadne negatívne vlastnosti? Otázkou ale je, čo je negativizmus a čo pozitivizmus...
Kladiete tu otázku o podstatných prvkoch reality, ale máme definované pojmy, ktoré používame? Budete týmto pojmom v mojej odpovedi rozumieť rovnako ako ja? Alebo im budete rozumieť v rámci Vašej vlastnej interpretácie? V prvom rade si myslím, že dobro a zlo a negativizmus a pozitivizmus sú dve rôzne veci. Obe tieto dvojice majú centrálny vzťažný bod inde. Dobro môže existovať bez zla, zlo bez dobra nie. Pozitivizmus bez negativizmu a naopak existovať nemôžu.
Čo existuje v nebi neviem. Myslím si, že ak existujú bytosti, ktoré nemajú žiadne negatívne vlastnosti, tak to nie sú ľudia.
Čo je negativizmus a pozitivizmus (ak sa mi podarilo porozumieť, čo pod týmito slovami rozumiete Vy) sa dá naštudovať v stovkách spisov, ktoré sú dostupné.


Čo si myslíte o čistote kresťanstva? O jeho prapôvodných  myšlienkach a ideách? V mene kresťanstva sa napáchalo viac zla ako by ktokoľvek predpokladal, ale všetko je snáď zneužiteľné... Ani Ježiš Kristus snáď nebol tak "svätý" ako je opísaný v Biblii. Mnoho ľudí si pekne žije využívajúc len jeho idey a Ježiš pritom povedal: Kto chce veriť nepotrebuje k tomu kostol (farárov)...
Myslím si, že kresťanstvo je rovnako ako ostatné náboženstvá a systémy poznania určené pre rôzne stupne vývoja a rôzne skupiny ľudí. A v každom tomto stupni ponúka cestu duchovného vývoja spôsobom, ktorý je pre ľudí daného stupňa prijateľný a pochopiteľný. Kresťanstvo sv. Jána z Kríža či sv. Františka je iné ako kresťanstvo Torquenadovo. Ale baviť sa verbálne o týchto otázkach je iba plané teoretizovanie.
Treba sa "naučiť" Vidieť a Cítiť. To je cesta ako sa dopracovať k Poznaniu. Ak si pozorne prečítate Nový zákon, uvidíte, že v začiatkoch kresťanstva to bolo práve tak. A i dnes možno v prejavoch niektorých predstaviteľov kresťanskej cirkvi poznať, že takýmto Videním a Cítením disponujú.


Kedy ste sa prvý krát stretli s tvorbou H.P.Lovecrafta a aký to na vás zanechalo dojem?
Dakedy začiatkom osemdesiatych rokov som našiel v starom čísle Revue svetovej literatúry (z roku 1970) preklad jeho poviedky Stamodtiaľ (From Beyond). Pri čítaní tohoto jeho textu som okamžite pocítil spriaznenosť s autorom. Objavil som niekoho, kto vníma svet podobne ako ja.

Čo je pre vás najokúzľujúce na tvorbe HP Lovecrafta? Dokáže vás inšpirovať pri čomkoľvek?
To že si všíma podobné veci ako ja, to že ich vníma podobne. A zároveň odlišnosti v jeho nazeraní na tieto veci dopĺňajú, pomáhajú mi rozvíjať moje videnie sveta.
Pri čomkoľvek nie. HPL nie je univerzálny. Ale v oblastiach, ktoré preskúmal a z ktorých podáva svedectvo, patrí k najlepším.


Akým spôsobom vnímate kult Cthulhu? Nemáte niekedy temné vízie v ktorých plávate vo vodách R´lyeh, alebo záblesky z planéty Yuggoth? Necítite, že niekde v neobjavených pustatinách drieme mesto Innsmouth? Nechceli by ste aby to bolo všetko skutočné?
Mýtus Cthulhu je ťažiskom diela HPL. Na miestach jeho textov, kde o ňom píše sa dostáva najďalej v uchopovaní časti bytia na tejto planéte. V mojich predstavách sa tým priraďuje k takým spisom ako sú napríklad Zjavenie Svätého Jána  či O podstate archontov. Je to všetko skutočné, žijeme uprostred toho oddelení iba našimi predstavami.

"Žijeme na pokľudnom ostrovčeku ignorancie, uprostred temných morí nekonečna a nikdy nebolo povedané, že by sme sa mali po nich vydávať príliš ďaleko. Veda nám zatiaľ príliš škody nenapáchala, ale jednoho d
ňa sa kúsky roztrúsených vedomostí poskladajú a odhalia pohľad na tak desivé oblasti skutočnosti a na naše ustrašené miestočko v ňom, že z toho buď prídeme o rozum, alebo zo zhubného svetla poznania utečieme do kľudu a mieru novej doby temna." Známy to výrok H.P.Lovecrafta, myslíte, že jeho proroctvo sa vyplní, alebo sa tak už deje?
Deje sa to neprestajne ale iba individuálne. I keď občas veľkým skupinám ľudí.
Osobne si myslím, že Zem je niečo ako univerzita a väzenie zárove
ň. Jedni sa tu prichádzajú učiť dobrovoľne a druhí nútene.
Môže nás zachvacovať hrôza z presunu z normálnej cely na samotku a dúfať v návrat do pokľudnej cely, ale neviem si predstaviť prečo by ma mala zachvacovať hrôza z prepustenia na slobodu. Moria nekonečna sú temné iba nevedomosťou pozorovateľa. Na Zemi doba temna skončila roku 1499. Odvtedy sa to stále zlepšuje a ešte sa pár tisíc rokov zlepšovať bude.

V poslednej dobe sa blyslo vydavateľstvo Aurora vydaním knihy "V Horách Šílenství". Kedy môžme očakávať nejaké Lovecraftove vydanie od Formátu? Príp. môžete naznačiť najbližší edičný plán?
Formát už s Lovecraftom skončil. Po sérii dlhoročných  ťažkostí i vážnych problémov so všetkým čo sa týkalo HPL, sa výroba tretej knihy (Prichádza z temnôt) zastavila tesne pred dokončením. Urobilo sa iba dvadsať kúskov a zvyšok leží v zatlčenej debni o uličku ďalej ako je Archa zmluvy. Jednoducho, niekto ukrytý za "stenou spánku" si neželá, aby sme HPL robili.
Máme síce ešte preloženú štúdiu Michela Houellebecqa o Lovecraftovi, ale zatiaľ sa nám nepodarilo získať copyright. Snáď už tento rok vydáme esej J. Bergiera (Sviatosti zla) o Arthurovi Machenovi, ktorý patril k obľúbencom HPL. Esej je doplnená ukážkami z tvorby tohto, pravdepodobne najväčšieho, britského hororového autora.


Môžete prezradiť konkrétne, kto je proti vydaniu HPL?
Neviem.S Lovecraftom je čiastočne spojený aj mýtický Necronomicon a možno hlavne vďaka Lovecraftovi sa vytvoril okolo tejto knihy tak silný kult. Myslíte, že existoval pôvodný Necronomicon, alebo je to len fiktívna kniha na ktorej sa nabalilo pár ľudí, ktorí si vytvorili vlastné verzie Necronomiconu?
Odpovedať na túto otázku možno v rôznych rovinách. V tej, ktorá je najhlbšie dosiahnuteľná mne znie odpoveď takto: Keby aj (hoci pod iným názvom) Necronomicon neexistoval, možno ho napísať. A toto je zjavné z bežne dostupných knižných zdrojov. Dokonca si myslím, že bol v rôznych vekoch znovu a znovu napísaný a následne vypudený z tohoto vesmíru aj so svojimi autormi.

Dostali ste sa osobne k niektorým verziám Necronomiconu a čo si o nich myslíte... V čom spočíva obsah Necronomiconu...
K dvom. Prvý Necronomicon, ktorý som videl, si kúpil kamarát v stánku na nejakom americkom letisku. Je to paperback plný košatých zaklínadiel a formuliek. Druhým sú Fragmenty z Necronomiconu, ktoré údajne preložil do súčasnej angličtiny Robert Turner. Tá prvá knižka sa mi javí byť výplodom komercie, tá druhá poctivo vybratými úryvkami z Lovecraftových textov doplnenými o úryvky z alchymickej a ezoterickej literatúry.
Obsahom skutočného Necronomiconu sú návody na privolanie bytostí z iných svetov a úrovní vnímania, opisy týchto bytostí a opisy svetov, v ktorých žijú.


Posledné otázky by som rád trochu odľahčil. Venujete sa nejakým spôsobom horrorom všeobecne, alebo iba Lovecraftovi a jeho spriaznencom? Čo kinematografický horror? Napr. talianska tvorba 80-tych rokov (Fulci, Deodato, Argento)? Videli ste už nejakého sfilmovaného Lovecrafta? Napr. The Beyond, Dagon, alebo Strašideľný Zámok E.A.Poeho. Mohli by ste dopručiť nejaké tituly?
Venujem sa tomu čo ma zaujme a tento môj záujem čiastočne prechádza hororom. Sledujem skôr svoju tému ako žáner ako taký.
Moj záujem v horore ste vystihli celkom presne - HPL a jeho spriaznenci. Predovšetkým Arthur Machen, lord Dunsany, Algernon Blackwood, E. A. Poe, anglický gotický román. Ostatným autorom a filmu sa venujem úplne nesystematicky. Z Kinga som si prečítal “Tretie Oko” a bol som nesmierne sklamaný (zopár dobrých motívov a myšlienok riedených donekonečna) i keď remeslo má zvládnuté perfektne. Filmové kingovky som videl hádam všetky, ale tiež to nebolo bohviečo. Naviac ako odporca "pokroku" nevlastním video a tým mám možnosti značne obmedzené. Z adaptácií HPL som kedysi dávno videl “From Beyond” a dosť ma sklamal. Hoci film to je dobrý, kazia ho smiešne efekty.


Akej hudbe ste sa venovali v rannej mladosti a akú hudbu preferujete dnes? Počuli ste už niečo z metalového žánru a čo konkrétne death metal? Mnoho deathmetalových kapiel čerpá textovo aj z H. P. Lovecrafta. Napr. Vader, Morbid Angel, Kataklysm a pod. Stretli ste sa už s týmito menami napr.?
V mladosti to bol Beatles, T Rex, D. Ursiny, J. Hendrix, Sweet, Black Sabbath atď. atď. plus jazz a folk. V časoch keď Iron Maiden vydali prvú LP, som prestával sledovať vývoj popu. I keď jednu platňu (vinylovú) Live after Death som istý čas vlastnil. Dnes preferujem ticho (a prípadne hudbu, ktorá vzniká aj s textom práve v tej chvíli keď je hraná a už sa ju potom nikto nikdy nesnaží zopakovať). Napriek tomu si občas niečo vypočujem, dokonca som nedávno na nejakom satelite videl peknú reláciu o death metale. Mená si však už nezapamätávam.

Mohli by ste spomenúť nejaké ďalšie vaše záujmy, ktoré by mohli byť zaujímavé pre našich čitateľov?
Táto otázka predpokladá, že používam telepatiu na prieskum záujmov rôznych skupín ľudí. Nie je to tak.

Vďaka za rozhovor, bolo mi potešením s vami spolupracovať. Ak máte ešte niečo, čo by ste chceli dodať, máte priestor.
Čo ešte dodať? Ďakujem za záujem. Kladenými otázkami ste si získali moje sympatie a obdiv. Ak takéto otázky vkladáte aj do svojej tvorby, určite stojí za to.
                                                       Mortuary

Augustín Rybár

vydavateľstvo FORMÁT
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]