[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Všetko ukazuje na to, že pravda o pôvode ľudstva sa derie na povrch takým tempom, ako tráva na jar. Nemôže ju zadržať ani odpor či nesúhlas cirkevných dogiem, ani čoraz menej presvedčivé argumenty niektorých vedcov. V roku 1840 pri rieke Tigris došlo k neobyčajnému objavu. V ruinách dvoch sumerských miest Ninive a Nippur archeológovia našli vyše 30 tisíc hlinených tabuliek, ktoré tvorili knižnicu asýrskeho kráľa Ašurbanipala...

Na tabuľkách je zapísané poznanie a história štyroch civilizácií, ktoré kedysi po potope boli kolískou celého ľudstva: Sumerov, Akkadov, Asýrčanov a Babylončanov. Z tabuliek sa dozvedáme najmenej o sto oblastiach vedy a poznania, ktoré boli odovzdané Sumerom dvanástimi bohmi...
Nachádzame tam aj mýtus o potope, o ktorom rozpráva “otec ľudí„ Utnapišti. Rovnako ako v biblickom Noeho príbehu, Umapišti buduje archu, na ktorú berie ľudí i zvieratá. Keď chce zistiť, či už vody klesli a objavila sa pevnina, vypúšťa z archy holuba. Obrovské poznatky z oblasti astronómie, zapísané na hlinených tabuľkách, dnes musia šokovať nejedného vedca. Ukazuje sa napríklad, že pred 6000 rokmi Sumeri vedeli, že Zem je guľatá a krúti sa okolo Slnka. Nebo rozdelili na dvanásť znamení zverokruhu. Vedeli, ako sú umiestnené všetky planéty v našej slnečnej sústave a poznali čas ich obehu. Ako k tomu dospeli, keď Urán bol objavený až v roku 1782 (keď sa podarilo skonštruovať dostatočne ostré sklá), Neptún v roku 1846 a Pluto dokonca až v roku 1930? V Ašurbanipatovej knižnici možno nájsť neobyčajný príbeh o desiatej planéte, Mardukovi, ktorá sa nachádza v našej slnečnej sústave. Prečo sme ju však ešte neobjavili? Hlinené tabuľky tvrdia, že orbita Marduka má tvar predĺženej elipsy a na oblet okolo Slnka a priblíženie sa k Zemi potrebuje 3600 rokov. Tento konkrétny moment má pre ľudstvo obrovský význam. Vediac, kedy k nemu dôjde, mohli by sme predpovedať prípadné povodne, zemetrasenia a výbuchy sopiek, ktoré už neraz ničili našu planétu.

Sumeri tvrdili, že bohovia prišli na Zem hľadať zlato. Prvé bane na zlato vznikli v južnej Afrike. Dokonca aj ortodoxní archeológovia priznávajú, že našli dôkazy o tom, že bane na zlato boli využívané už pred 50, ba až 100 tisíc rokmi!

Na tabuľkách z Ninive sú vyryté obrázky baní a šácht, ale aj obrázky bohov, ktorí sa zaoberali využívaním minerálov. Texty hovoria o tom, že bohovia získavali zlato dávno predtým, ako sa na planéte objavili ľudia. Táto práca však bola pre nich priťažká, a tak sa rozhodli stvoriť pracovnú silu. Na jednej z tabuliek je opísané, ako k tomu došlo. Vajíčko opice bolo oplodnené bohom menom Enki. Oplodnené vajíčko potom umiestnili do lona bohyne matky Nimursag. Bytosti zrodené takýmto spôsobom, žiaľ, mali veľa chýb (sú vymenované na ďalšej tabuľke): neplodnosť, choroby pečene a obličiek, mali problémy udržať moč. Ďalšie experimenty boli úspešné a prvú vydarenú sériu ľudí pomenovali Adamu!!! Medzi hlinenými tabuľkami je rytina predstavujúca boha Enki a bohyňu Ninki, ktorí držia na kolenách prvého človeka...

Tieto príbehy z hlinených tabuliek vyznievajú ako ďalšie verzie mýtu o stvorení človeka bohmi a vedci ich vnímajú ako obyčajné pokusy vysvetliť neznáme zákony prírody národmi bez vedeckého poznania. Existujú však ľudia túžiaci po pravde, neúnavní bádatelia, ako napríklad svetoznámy Z. Sitchin či známy český spisovateľ J. Wojnar, ktorí tieto záznamy považujú za zápis najdávnejších historických udalostí. Stačí, ak si namiesto slova "boh" dosadíme slovo "mimozemšťan" a namiesto slova "koč" "kozmická loď", aby sme mali ako na tanieri podanú pravdu o pôvode človeka.

Je pochopiteľné, že súčasný človek sa búri myšlienke, že je výsledkom genetických experimentov obyvateľov planéty Marduk. Problémom však zostávajú neobyčajné vedomosti Sumerov (ale aj Indiánov kmeňa Hopi, afrických Dogonov a iných), ktoré si ťažko vysvetlili. Možné je však aj to, že pred potopou existovala na Zemi vysokorozvinutá civilizácia (Atlanťanov). Pravda, nielen táto, ale aj veľa iných záhad dávnej minulosti umožňuje predpokladať, že kedysi dávno sa na Zemi dialo čosi, o čom dnes nemáme ani poňatia a čo zostalo potomkom zachované v podobe mýtov, geometrických tvarov kamenných budov, v anagrafoch.
Sme výsledkom genetických experimentov bohov?