[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
-významný anglický přírodovědec a matematik a jedna z největších postav renesančního hermetismu
- narozen v Londýn
ě v urozené rodině
- studoval v Cambridgi, Holandsku, z
ískal rozsáhlé přírodovědné vzdělání, napsal významné spisy o matematice a námořní navigaci, živil se kreslením námořních map ( i pro Drakea)

- žil v dob
ě boje katolíků s protestanty ( sám patřil k protestantům) a boje Anglie s Francií
- sestavoval horoskopy, i královn
ě Alžbětě I.
- Zabýval se praktickou magií ( jeho praxe byla s nejv
ětší pravděpodobností založena na znalosti Necronomiconu) a alchymií, v magii pak pracoval s magickými zrcadly ve spolupráci s médii - jeho hlavním médiem byl Edward Kelley ( vl. jménem Talbot ). Dee se ve svém sídle, v městečku Mortlake u Londýna zabýval krystalomancií.

Vlastnil vzácnou křišťálovou kouli tajemného původu, kterou nazýval „lapis manifestationis“ nebo „lapis sacer et mystikus“.Prostřednictvím této koule a média promlouvali duchové. Občas se duchové prostřednictvím média i materializovali, ovšem existují jisté pochybnosti o dův
ěryhodnosti Deeova média Kelleyho. O svých magických experimentech si Dee vedl podrobné záznamy, které se v neúplnosti zachovaly, a které roku 1659 vydal M. Casaubon ( Tru and faithfull relation of what passed from many years between Dr. John Dee and some spirits). - Pomocí evokovaných andělů ( Michael, Gabriel, Uriel) získával Dee různá sdělení magická - např. henochiánský systém magie, o kterém se ještě zmíníme, ale také , prostřednictvím Kelleyho, nejrůznější pokyny, nezřídka politického rázu. (Gustav Meyrink ve svém románu Anděl západního okna tyto evokace, a v podstatě život Johna Dee poutavým způsobem popisuje).

Významným esoterickým spisem byla Monas hieroglypha, kterou Dee osobn
ě věnoval císaři Maxmiliánovi I., při jeho korunovaci na uherského krále v Bratislavě. To mu později otevřelo přístup k císaři Rudolfu II. , který byl Maxmiliánův syn. - 1583 odjel Dee s Kelleyem do Polska a v Anglii zanechali velké dluhy. Rozzlobení věřitelé poštvali dav, který vyraboval Deeův dům v Mortlake a zničil jeho sbírky i knihovnu.

- V Polsku dlouho nepobyli a odcestovali do Čech, kde byl Dee přijat císařem Rudolfem II.. Na nátlak papežského mnicha musel Prahu opustit a byl sv
ěřen do péče nejvyššího purkrabího Viléma z Rožmberka. Začátkem března 1587 tedy přijel Dee se svou manželkou a Kelley se svou manželkou do Třeboně, kde měl Vilém z Rožmberka svůj zámek. Zřejmě díky intrikám Kelleyho však Dee upadl u Viléma v nemilost a byl nucen Třeboň opustit.

- Zatímco Kelley, vydávaje se za alchymistu, se usadil v Praze, v pov
ěstném Fausotvě domě na Karlově náměstí, aby zde posléze skončil potupně svůj život při útěku z vězení, nešťastný a starý Dee se vydal s rodinou do Anglie.
- 1596 byl jmenován profesorem V Christ College v Manchestru a byl finančn
ě podporován královnou Alžbětou. Místními puritány byl však nenáviděn jako čaroděj a byl jimi s celou rodinou persekvován.
- Po královnin
ě smrti její nástupce Jakub I. Zbavil Deea profesury a tak Dee odjel zpět do svého sídla v Mortlake. Nachází nové medium, koná nové actions, studuje a píše.
- V prosinci 1608 v Mortlake umírá
- Jeden z jeho rukopisů, obsahující záznamy ze seancí konaných od prosince 1581 do kv
ětna 1583,objevil rosekrucián Elias Ashmole roku 1666 po velkém požáru Londýna.
- Teprve řád Zlatého úsvitu objevil jeho systém enochiánské magie.
- díky evokaci vyšších inteligencí získal Dee tzv. enochiánský jazyk, který je klíčem magických formulí. K n
ěmu existuje 19 klíčů uspořádaných v kruhovém schématu. Enochiánský jazyk má svou zvláštní gramatiku a syntax a slouží především jako systém komunikace s anděly.. Crowleymu sloužil tento jazyk k nazírání aethyrů. Název enochiánského systému je odvozen od jednoho z proroků - Enocha/Henocha.
John Dee
13.7. 1527 - 1608