[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Podvědomí je v současné době rozšířený výraz pro to, co psychologové označují jako nevědomí. Oba tyto výrazy významem v podstatě splývají, ale nevědomí je přesnější, protože my o procesech asociacích, které se v něm odehrávají, skutečně nevíme a vědomě je lze jen velmi těžko ovlivnit. Podle Sigmunda Freuda například v našem podvědomí vzniká jakýsi nevysvětlitelný odpor k něčemu (někomu), který, pokud se jej pokusíme překonat, nebo ignorovat, se přetransformuje do jiného pocitu a nás pak například bolí hlava, jsme unavení nebo máme celkově melancholickou náladu, popřípadě se chováme podivně a nevysvětlitelně.
V našem podvědomí je uloženo nepředstavitelné množství "informací", tedy vzpomínek, pocitů, asociací, postřehů, podprahových vjemů… . Podvědomí vyvolává naše pocity, nálady i jakési nevysvětlitelné názory na věc, podvědomě reagujeme na podněty. Všechno to, co je v něm obsaženo se nějak s ním propojí a dá výsledek, který poté ovlivní naše racionální rozhodnutí. Způsobuje i takzvaný Šestý smysl.
Tolik tedy odborná definice. Ale co vlastně naše podvědomí ukrývá? Pomocí podvědomí je například možné ovlivňovat vlastní tělo, to jak se cítí apod. Určitě všichni znáte případy, kdy se cítíte unaveni, do čehož se přidá ještě nepříjemná bolest hlavy nebo cokoli jiného. Tato bolest je způsobena právě vaším podvědomím. Buňky těla jsou "naprogramovány", aby při určitém psychickém stavu vyvolaly reakci v těle fyzickém. Co z toho tedy pro nás vyplývá? Pro magické učně je tu minimálně ta dobrá vlastnost, že pokud dokážete vaše podvědomí přesvědčit o víře v magii, opravdu v ní věřit budete, nebude to něco co si "jen myslíte". Obrovská výhoda ovládnutí podvědomí je při léčení nemocí. Když podvědomě uvěříte, že vás může zabít třeba pohled nějakému člověku do očí, pak vás takovýto pohled opravdu zabije. Stejně tak když se do vašeho těla dostane nějaký virus, vaše buňky mají naučenou reakci spuštění nemoci. Jakákoli nemoc, byť by byla z pohledu dnešní vědy neléčitelná se dá vyléčit vaším podvědomím. Jde jen o jakési přeprogramování vašich buněk. Řekněte si každé ráno, že jste krásní a uvidíte, že se za vámi otočí více lidí. Stejné je to i s překážkami ve vašich cílích. Když se snažíte dosáhnout něčeho, na čem vám opravdu záleží, bude to o to těžší, protože si podvědomě nechtěně vsugerováváte představy typu: "Co kdyby se stalo tohle..." To je špatně, ačkoli to dělá spousta lidí. Když se vám podaří vsugerovat si: "Já to dokážu.", pak to také skutečně dokážete. Všechny překážky jsou ve vaší hlavě. Proč mágové nosí spousty různých talismanů a evokují božstva? Protože tím dokáží sami sebe přesvědčit, že jsou jim události nakloněny a jejich zamýšlený cíl opravdu dosáhnou. Proč fungují nejrůznější zaříkadla? Ano, z téhož důvodu. Když se nad tím zamyslíte, zjistíte, že moc podvědomí je prakticky nevyčerpatelná studnice. Tak funguje i magie. Bez víry, nedokážete nic, ale pokud budete věřit, pokud budete dostatečně dlouho zkoušet přesvědčit své buňky o tom, co dokáží, pak jste na nejlepší cestě stát se dobrým mágem. My všichni jsme vlastně jakýmisi programátory vlastního těla, přesto je ale naše síla ukryta v mysli, v podvědomí.
Důležitou součástí podvědomé víry je sugesce a autosugesce. Stejně jako dokážeme přesvědčit vlastní tělo, je možné přesvědčit i tělo někoho jiného. Tuto techniku souběžně s hypnózou jako dalším vynikajícím postupem při odhalování podvědomí používá známý britský mág Derren Brown. Sugesce je laicky řečeno přesvědčení někoho o nějakém faktu, autosugesce pak přesvědčení sebe sama. Právě sugescí se můžeme dostat až do svého podvědomí, vsugerovat si například výše zmíněnou vlastní krásu. Pokud tomu uvěříte vy sami, bude vaše tělo vyzařovat auru krásy a bude na vaše okolí působit právě tím dojmem, který jste sami sobě vsugerovali. Totéž platí i u veselých lidí, s nimiž je možno se pořád ještě v hojné míře setkat. Když je někdo veselý, logicky tomu věří. Když tomu věří, vyzařuje veselou auru. Takto se dají poznat lidé, kteří jsou v této oblasti trochu zběhlí. Působí navenek aniž byste věděli proč, klidnou, pohodovou aurou, což může například mít za následek, že se v jejich přítomnosti cítíte klidně a vyrovnaně. Proč se tak ale necítit pořád? Vyražte na cestu do vašeho podvědomí!
Moc podvědomí