[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Prv než sa pokúsim vysvetliť tento Znak, musím reagovať na neustálu kritiku a skepsu, ktorá je vznášaná voči neslávne známemu Necronomiconu. Veľa ľudí tvrdí, že každá verzia Necronomiconu, ktorá je dnes k dispozícii, je obyčajný podvrh, dobre - vykonštruovaný podvod, alebo jednoducho nebezpečná. Ja osobne vlastním Simonovu veziu a videl som len málo legitímnych dôkazov, ktoré presvedčivo "deklasujú" túto knihu.

Pripusťme, že Simon napísal niekoľko odkazov (väčšinou v úvode) na fiktívne spisy H.P. Lovecrafta, a občas nachádza nejaké odvážne súvislosti medzi mezopotámsko / sumerskými vierami, spismi Lovecrafta, Aleister Crowleyho a kresťanskou vierou. Ale ten, kto študoval tieto oblasti, vie, ako tieto korelácie mohli vzniknúť, a najserióznejší študenti okultizmu vedia, že to nie je vôbec nezvyčajné, nájsť podivné súvislosti medzi systémami vier, atď.

Preskúmal som mezopotámsko / sumerské viery a praktiky, a som si celkom istý, že veľká časť materiálu prezentovaná v Necronomicone je odvodená z týchto vier a praktík - najmä z Enuma Elish, sumerského eposu stvorenia .. Tiež som bol okultným študentom dostatočne dlho na to, aby som vedel, že niektoré akcie produkujú určité výsledky. Mnohé prvky sú vypožičané (aj do najmenšej úrovne) z legitímnych, predtým existujúcich postupov a úspešne prispôsobené do rôznych rituálov. Naozaj, pretože Sumeri a Babylončania v podstate vynašli mágiu a náboženstvo, väčšina z okolitých kultúr (napr. Gréci, Egypťania a Židia) boli silno ovplyvnení mezopotámskymi vierami a prispôsobili si ich do svojej vlastnej kultúry. Zámer je vždy kľúčovým faktorom, keďže "myšlienky sú veci". Inými slovami, ak veríte, že niečo bude fungovať, je šanca, že to bude fungovať. A ak je veľa ľudí, ktorí tomu veria a praktikujú rovnaké (alebo podobné) rituály, vytvára to akési cesty pre energie, a tým je oveľa jednoduchšie a viac pravdepodobné, že určitý rituál sa podarí. (Napísal som krátky článok s názvom "O Magickej Teórii", ktorý ide do základov mágie trochu viac do hĺbky.)

Pokiaľ ide o nebezpečenstvo Necronomiconu, sú tam veľmi reálne možnosti. Zdá sa, že rituály vyvolávajú veľmi silné a Prvotné Sily, a NEMALI by sa skúšať ľahkovážne. Osobne som bol svedkom niekoľkých prípadov podivných okultných fenoménov, ktoré boli podľa mňa priamymi výsledkami Síl spojených s Necronomiconom. Okrem toho poznám iných, ktorí majú podobné skúsenosti, z ktorých niektorí vedeli málo alebo nič o Necronomicone v tej dobe.

Pre niektoré ďalšie informácie na tému duchov a ich vzývania, veľmi odporúčam prečítať si môj krátky fejtón "Okultný Symbolizmus Privolávania Duchov" pred vykonaním akýchkoľvek pokusov a experimentov.

Ak ste zostali so mnou až doteraz, ďakujem vám! Teraz sa vrátime k vysvetleniu Pečate.

Pečať Necronomiconu sa skladá z troch znakov zobrazených dole:

Prvý znak je tradičný pentagram a často je označovaný ako znak Človeka .. Tento pentagram bol vždy dôležitý symbol, do značnej miery preto, že dráha Venuše (ktorá bola pôvodne považovaná za fyzické telo alebo symbol bohyne, podľa ktorej je pomenovaná, aj keď pre Sumerov bola známa ako Ishtar) znázorňuje pentagram (viac či menej) na nočnej oblohe, a päť bodov pentagramu nesie zjavnú podobnosť k osobe s nohami a rukami. Takže pentagram je pripomienkou spojenia medzi mikrokozmom (človek) a makrokozmom (vesmír) a bol často nosený pre tento účel.

Druhý znak sa nazýva "Znak Starších". Necronomicon tvrdí, že je symbolom "Sily Mágie ENKI". Enki bol považovaný za vynálezcu mágie podľa Sumerov, a je často označovaný ako jedno z najdôležitejších mezopotámskych božstiev. Naozaj, v niektorých verziách Enuma Elish sa tvrdí, že Enki stvoril ľudí (aj keď iné verzie hovoria, že to bol Marduk). Osobne si nie som istý skutočným pôvodom tohto znaku, ale zdá sa, že pripomína Veľký voz, ktorý Mezopotámci nazývali "Veľká medvedica". Toto spojenie by znamenalo, že znak Starších je symbol makrokozmu a teda Božský. Vyzerá to, ako by bolo jeho spojenie s ľuďmi akosi druhotné, ako že ľudské bytosti sú výtvorom Bohov, aj keď spojenie môže byť posilnené nosením tohto znaku.

Tretí znak by mal byť o "Strážcovi." Mnoho kultúr verilo v rasu Strážcov, ktorí nie sú ani ľuďmi, ale ani Bohmi. Niekedy označovaní ako "Grigori". Strážcovia dozerajú na dianie na Zemi a sú často spájaní so Zborom Anjelov (často nazývaným "strážni anjeli"). Zdá sa, že Strážcovia sú schopní dohliadať a chrániť človeka, a často sú vzývaní v magických rituáloch aj dnes, aby priniesli ochranu a silu do Kruhu. V takmer všetkých vierach, majú títo Strážcovia neistú dispozíciu, a sú schopní zničiť toho, kto robí chyby v prevedení rituálov, alebo kto sa nejako previní voči Bohom, tak ľahko, ako by mohli poskytnúť najúčinnejšiu ochranu tím, ktorí si to podľa Strážcu zaslúžia. Preto boli často vykonávané obete aby si získali priazeň týchto bytostí, a niekedy zahŕňa nosenie symbolu zmysel, aby si človek zabezpečil svoju ochranu a podporu.

Kombinácia týchto troch znakov vytvára Pečať, ktorá je uvedená v hornej časti tejto eseje. Jedná sa o Pečať, ktorá je hlavne symbolickou pripomienkou želania byť plne spojený s Pravdivým Ja a Božským. Ďalej je to formulácia želania ochrany, vedenia a pomoci na ceste, ktorá je spojená hlavne s mágiou. Pečať má tiež veľmi zrejmý geometrický vzor, ktorý sa zdá že priťahuje a vyžaduje niečiu pozornosť - zoradenie znakov dokonca vytvára druhý, menší pentagram v pravom dolnom rohu Znaku. Táto synchronizácia by mohla byť teoreticky vnímaná nielen ako ďalšia indícia o spojení medzi sebou a Božstvom, ale ako možná súvislosť s "Pravou Cestou" "Bieleho Mága", ktorý vraj žije a usiluje sa o blaho všetkých a dokončenie Veľkého Diela (niekedy priraďovaného k "Pravej Alchýmii").

Je to symbol ochrany; symbol mágie a okultných síl. Niekedy označovaný ako "Brána Necronomiconu", keďže Necronomicon hovorí o rôznych "Bránach", pričom každá z nich je zaradená do jedného z pôvodných "Siedmych Nebies" pre Starovekých. Vraj sa dá cestovať do (a cez) tieto Brány a teda bližšie k Božstvu. Táto myšlienka je podobná mnohým mystickým systémom, najviac sa vyskytujúca v Kabale a Kundalini Jóge. Jedná sa o transcendentné mystické praktiky, ako sú tieto, ktoré sú považované za potrebné pre dokončenie Veľkého Diela. To znamená, že Znak by mohol byť považovaný za akúsi "bránu" k možnej forme theurgie (transcendentálna prax). Zdá sa, že to vytvára trochu rozpor, keďže súčasné mezopotámske viery a praktiky vraj boli podľa niektorých založené viac na ľudských ako duchovných snahách. Avšak, táto viera je pravdepodobne vďaka väčšine kúziel a rituálov zameraná na ľudskú existenciu a pochádza z drsného a nepredvídateľného sveta plného nepredvídateľných božstiev a duchov.

Úprimne dúfam, že táto esej pomohla ľuďom pochopiť hlboký symbolizmus, ktorý je, zdá sa že podstatou Znaku Necronomiconu. Symbolizmus a asociácie Znaku sú podobné tým z mnohých iných vier, ako dúfam, že táto esej ukázala. Okrem toho, dúfam, že tento článok vrhol trochu svetla na neslávne známy Necronomicon a jeho základy v súčasných vierach a praktikách.
Vysvetlenie Znaku Necronomiconu
Lord Eldorath