[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
V ťažko prístupných vysokých horách Tibetu sú skryté kláštory, ktoré obsahujú poznatky a knižnice plné nepredstaviteľných pokladov vedomostí. Tieto knihy sú napísané nezvyčajnou šifrou. Na jej prečítanie je potrebný špeciálny kľúč: prastarý posvätný jazyk senzar. Tajomné a nezrozumiteľné poznanie obsiahnuté v knihách mnísi strážili celé tisícročia a knihy, prepisované na drevených tabuľkách, uschovávali v špeciálnych kryptách tibetských svätýň. Jedna z prvých osôb, ktorá prišla s nimi do styku, bola Ruska Helena Blavatská, zakladateľka svetoznámej Teozotickej spoločnosti. Na základe týchto textov napísala a vydala v roku 1888 dve známe knihy Tajnú doktrínu a Izis bez závoja. Knihy obsahujú vysvetlenia a komentáre (35 dielov) pod názvom Kiu-te, z toho 10 dielov vysvetliviek okultistických výrazov s obrázkami a mýtami, ako aj Knihy Dzyan. Tieto komentáre, ako vysvetľuje Blavatská, sú neobyčajne staré, staršie ako chaldejská Kabala a Mojžišove knihy. Žiaľ, Blavatská používa jazyk spred sto rokov, keď ešte ľudstvo nepoznalo jadrovú fyziku, nevedelo o kvarkoch či protónoch, nepoznalo lasery, elektroniku, gény, kozmické lety. Nevedelo nič o vákuu, v ktorom sa "z ničoho" rodia galaxie. Blavatská nechápala,o čom v skutočnosti písali starodávni autori, preto všetko zahrnula do "mágie", a tak do hláv Európanov zbytočne zasiala len zmätok. Až dnes vidíme, o čom sa vlastne v knihách píše!

Európa začala tajomný svet Východu spoznávať až v tridsiatych rokoch 20. storočia. Spočiatku sa poznanie sústredilo na duchovné vedy. Keď však vedci siahli do hlbín atómu a začali rozširovať svoje poznanie v oblasti genetiky, paleobiológie, zrazu prekvapene zistili, ako veľmi sa súčasná veda podobá tomu, čo je zapísané v prastarých knihách. Knihy Kin-te, ako tvrdia bádatelia Raymond Drake a Elisabeth Prestonová, opisujú okrem iného veľký výbuch, čiže vznik vesmíru, našej galaxie a Zeme, ako aj vznik prvých živých bytostí a ich premenu na Homo sapiens. Hovoria o udalostiach na našej planéte až do obdobia 3000 rokov p. n. I.

Jedna kapitola napríklad hovorí o tom, ako Slnko obklopilo sedem planét, ako vďaka slnečným lúčom, teda životodarnej energii, vznikol život v oceánoch. Kniha Kiu-te podrobne opisujú geologické zmeny, ktoré predchádzali vzniku života: "Zemeguľa sa krútila ďalej tristo miliónov rokov. Vtedy ochladli posledné rôzne formy tekutých kameňov, ktoré sa stali minerálmi. Tvrdé rastliny (zrejme kremíkové) sa zmenili na mäkkú vegetáciu a neviditeľné (holým okom) červy a mikroorganizmy sa stali viditeľnými (narástli). Po ďalších tristo miliónoch rokov sa prevrátila nabok... Položila sa na chrbát či nabok (zmenila polohu pólov)."

Tieto slová potvrdzujú vykopávky, ložiská uhlia a zvyšky tropického rastlinstva na Špicbergoch, v Grónsku, Antarktíde a v arktickej tundre. O tom všetkom však vieme len odnedávna.

Okrem informácií, overených súčasnou vedou, sú v Knihách Kiu-te aj iné, o ktorých pravdivosti zatiaľ nemáme dôkazy. Napríklad opisy tvorenia zveroľudí, Synov ohňa, ktorí boli podľa kníh výsledkom nevydarených genetických experimentov. Experimenty sa však skončili úspešne - vznikli ľudia, ktorí si zdokonalili jazyk a reč. Ľudských rás bolo až sedem. Odlišovali sa stavbou tela, farbou kože a intelektom. Neskôr došlo k zmiešaniu rás, čoho výsledkom bol vznik mesačnej rasy, žltej, hnedej, čiernej a červenej rasy. Spomína to vo svojich knihách aj známy astrológ a mysliteľ Max Heindel. Veľmi podobné informácie však nájdeme aj v starých sumerských textoch, podľa ktorých "bohovia" z planéty Marduk experimentovali s pozemskými organizmami a vytvárali rôzne hybridy až nakoniec po mnohých nevydarených pokusoch vytvorili inteligentnú rasu bytostí určených na prácu - ľudí zvaných Adamu... Súčasní vedci sú hlboko presvedčení, že "prvýkrát v histórii ľudstva sa nám podarilo objaviť tajomstvo ľudského genómu, prírody a minulosti vôbec. Kto však zapísal do Kníh Kiu-te a na sumerské tabuľky všetky spomínané vedomosti'? Čoraz jasnejšie sa ukazuje, že pravdu majú tí, čo tvrdia, že naša civilizácia je len ďalšou, ktorá vznikla na troskách iných, možno rovnako (možno viac) pokročilých civilizácií...
Nie sme prvou civilizáciou