[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Tajemství Síria: Byla Země navštívena inteligentními bytostmi z nějaké planety ve hvězdném systému Síria? Robert Temple a všechny práce Zecharia Sitchina o kterých se v textu mluví, beze vší pochyby nabízejí fakt, že mimozemšťané fyzicky ovlivňovali pozemské civilizace. Tajemství Síria znamená, že Dogonové a staří Egypťané byli ve skutečnosti před 5000 lety navštíveni Siriany. A Sitchinovi knihy nabízejí, že Sumerskou kulturu založili obyvatelé Nibiru, planety nazvané „Planeta kříže.“ Sitchinovu práci jsem v této knize rozvedla stejně jako ve svých jiných dílech a nyní je čas pečlivěji prozkoumat tajemství Síria, ve světle Síriansko - Plejádské aliance. Šestidimenzionální vědomí Síria nabízí možnost se naladit na posvátnou geometrii a morfogenetická pole a mnoho lidí v této době těmto expanzivním vlastnostem mysli odpovídá, takže jsou tyto představy dostupnější. Je to umožněno prací Sitchina v Chrámu a v dřívější minulosti také Musaiose, autora Lví stezky, který měl hlubokou Sirianskou citlivost.
Já jsem autorkou knihy Chiron: Duhový most mezi vnitřními a vnějšími planetami, která popisuje vliv Chironu, nového tělesa naší sluneční soustavy, objeveného v roce 1977. Protože Chiron a Sirius B mají podobné astronomické vzory a vládnou podobným záležitostem na Zemi, mé předchozí zkoumání mne dostalo do jedinečné pozice, tak abych pochopila Sirius B - bílého trpaslíka, obíhajícího Sírius A. Sírius B obíhá Síria A v elipse a v podobném čase jako Chiron obíhá kolem Slunce - padesát let - a oba jsou v jejich systémech drobnými objekty, které na lidstvo působí velmi silně léčivě a iniciačně. Chiron vládne schopnosti přemostit materiální a jemné světy, aby mohly léčit své bolavé části a spustit svůj iniciační a šamanistický proces. Sírius B vládne podobným věcem, ale jeho vliv je jemnější, hvězdnější. Protože systém Síria je hvězdný, byla jsem schopna dosáhnout Síria B jenom skrze trans-channeling. (Dálkový přenos vědomí). Avšak mé zkoumání Chironu je založeno na tradičních astrologických rozborech a tato metoda je popisována v dodatku A.
Objevení Chironu v roce 1977 bylo nebeským znamením, že když bylo obnoveno hvězdné propojení, mohl by být jedinec schopen dosáhnout vyššího zasvěcení vědomí, které nese Sírius. Současné objevení Chirona a vydání Templovi knihy v roce 1977 jsou znamením, že se uskutečnilo toto hvězdné propojení s lidmi a od toho roku až do roku 1994 jste skutečně procházeli jemným planetárním zasvěcováním. Fyzická aktivace Síriem začala v březnu 1994 a mnozí z vás si již můžete všímat jemných impulsů. Plejáďané jsou si vědomi, že toto je období rozpínání vaší mysli, abyste se otevřeli vesmírným oblastem. Tento druh jemného vědomí je velmi nový a má hluboký vztah ke zkoumání vesmíru, ale na vaší planetě je také velmi starý. Ve vesnicích Dogonů se dokonce děti učí příběhy o jejich předcích z hvězdného systému Síria. Velmi to pomáhá v těchto dětech probouzet jejich hluboko skryté vnímavé schopnosti, a tak nyní pojďme prozkoumat záznamy Dogonů a otevřít tyto schopnosti také ve vás!
Siriansko - Plejádská aliance byla rozsáhle pozvednuta Periastrem Síria, kterým procházel v dubnu 1994, v době kdy byl při jeho padesátileté eliptické dráze Sírius B nejblíže k Síriu A. Chiron byl Slunci nejblíže 14.února I996 a byl to ideální čas hluboko uzemnit kódy Síria na Zemi. Sírius B a Chiron mají velmi eliptické oběžné dráhy a oba jsou nejblíže ke své hvězdě v období let 1992 - 1998. Sírius A a B jsou podvojným systémem a jejich oběhový vzor je základem k rituálnímu systému Dogonů a obyvatel Mali ve středozápadní části Afriky. Dogonové nabídli v letech 1946 - 1950 Francouzským antropologům Marcelovi Griaulovi a Germaine Dieterlenovi tajemství jejich nejvyšších mystérií a jejich výzkum je základem Tajemství Síria.. Tito antropologové zjistili, že tyto komplexní rituály byly založeny na extrémně detailních analýzách oběhových vzorů a fyzikálních charakteristik Síria A a B, plus Síria C, třetí hvězdy, která rovněž obíhá kolem Síria A v padesátiletém cyklu. Sírius C obíhá v pravých úhlech k Síriu B. Existence těchto rituálů, které trvaly donedávna nejméně tisíc let, je ohromující, protože Sírius B byl spatřen poprvé teleskopem v devatenáctém století a poprvé byl vyfotografován v roce 1970, protože je to nesmírně hustá a téměř neviditelná bílá trpasličí hvězda. Jinými slovy, Sírius B byl Dogonům neviditelný, ale oni říkali, že je to nejdůležitější hvězda, kreslili její eliptickou dráhu a jejich rituály byly klíčem k poznání, že obíhá kolem Síria A v padesátiletých cyklech. Sírius B je Templem nazýván „Digitária,“ protože Dogonové jej nazývají „Po.“ Po je nejmenší semínko, které Dogonové znají, a Digitária je jeho speciální název. Sírius B nazvali Po proto, protože věděli, že je to malinká, hustá hvězda! Digitária také znamená „prst“ a Chiron znamená v Řečtině „ruku“, což je podobně kuriózní přirovnání.
Jsou zde však i jiné fascinující astrologické faktory, které podporují mytologii Dogonů a jenž přitáhly zájem Roberta Templa. Například Dogonové nazvali Po „vejce světa“ a říkají, že se z něj narodil celý vesmír. Dogonové dále říkají, že je Po vytvořeno ze země, vzduchu, ohně a vody, ale přitom je zvláštní, že element země byl zformován prostřednictvím kovu. Zemi nejbližší bílá trpasličí hvězda vzdálená 8,6 světelných let, je Sírius B. Když se bílí trpaslíci stanou supernovami, rozprašují obrovské množství kovů po celé galaxii a Slunce a Země se narodily před 4,6 miliardami let z prachového mračna, bohatého na kov. Stejný proces se nyní děje na hvězdě Orionu. V souladu s posledními vědeckými rozbory seismických vln ze zemětřesení bylo zjištěno, že centrum Země tvoří jeden obrovský železný krystal. Rituály Dogonů, založené na hvězdném systému Síria jsou určitým znamením pravé kosmogonie - je to přesný záznam. Proto si myslím, že první dimenze Země - železný krystal jejího jádra - má původ v ději, kdy Sírius B vybuchl jako supernova. Takže, Země byla vytvořena z hvězdného systému Síria! Robert Temple nabízí, že antropologický výzkum beze vší pochyby stanovuje, že rituály Dogonů nebyly znečištěny moderními vlivy a Dogonové říkají, že Digitária je zdrojem všeho na Zemi. Digitária explodoval v supernovu a musel vytvořit železný krystal, který dal zrození Zemi. Jak by mohl být jinak Sírius B tak přesně popisován v rituálech Dogonů?
Dogonové říkají, že je Digitária osou světa, a že bez jeho pohybu by se žádná hvězda nemohla udržet ve svém kurzu! Jak říká Temple, „Znamená to, že je mistrem obřadů, při kterých hvězdy zaujímají své pozice, konkrétně řídí pozici Síria, odděluje ji od ostatních hvězd, vytvářejíce jej jako trojdílný systém. Jestli chcete vědět více o práci Roberta Templa, doporučuji vám knihu Tajemství Síria.

Hvězdný systém Síria a staré záznamy Orionu