[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Já Digitária, mám posvátné dvojče nazvané Sorghum a oba kroužíme ve vzájemných pravých úhlech kolem Síria A. Sorghum je zdrojem ženských duší všech živých i budoucích bytostí. Protože její 50letý oběh ke mně svírá pravý úhel, je jejím symbolem kříž umístěný v kruhu. Navždy budeme ve vzájemném vztahu, ale odděleni. Na samém počátku jsem vybuchl jako supernova a jedna moje část se stala Zemí a druhá Nibiru. Stal jsem se čtyřmi tělesy - Zemí, Nibiru, Sorghum a Digitáriem - a Sorghum a já obíháme kolem Síria A. Slunce a Sírius jsou jako hvězdná dvojčata na té cestě mých čtyř já spojeny a mé jednotlivé mužské a ženské části navěky hledají jedna druhou. Ve vašem systému je Nibiru mužskou a Země ženskou částí a v našem je Sorghum ženskou a já mužskou částí. Přichází čas milování a léčení těchto čtyř ztracených částí vašich duší. Možnost jak to lze dělat je, ctít Sorghum ve dnech jarní rovnodennosti, Zemi při letním slunovratu, Nibiru ve dnech podzimní rovnodennosti a Digitária při zimním slunovratu. Na Zemi se brzy navrátí období obřadů! Propojením těchto slunečních a hvězdných částí sama sebe, lehce najdete druhou část svého dvojčete, aby byla vaše duše celistvá.
Když byl váš sluneční systém před 4 miliardami let zformován z mezihvězdného prachu, stal jsem se supernovou a ve hvězdném systému Síria panoval veliký chaos. Přeměnil jsem se do svého malého, hustého já a začal jsem kroužit se Sorghumem kolem Síria A. Jednoho dne jsem se ze svého vyčerpání probudil a uvědomil jsem si, že se jedna má část ode mne oddělila a stala se Zemí - planetou, kroužící kolem nejbližší hvězdy, kterou nazýváte Slunce! Vaše hvězda je nám tak posvátná, že ani nevyslovujeme její jméno. A pak jsem viděl další planetu, která se vedle mne zformovala. Bylo to úžasné! Jmenuje se Nibiru a každých 3600 let se vrací do vašeho slunečního systému. Ačkoliv se tato planeta narodila z mé exploze stejně jako Země, byla vystřelena k vašemu Slunci, ale na rozdíl od Země se k nám za každých 3600 let vrací. Povím vám příběh planety Nibiru, protože Sírius A je místem, kde je uložena knihovna Nibiru, stejně jako Alcyon je Pozemskou knihovnou.
Asi před milionem let byla Nibiru osídlena bytostmi pocházejícími z Orionu - Anunnaki - kteří hledali svůj nový domov. Tyto bytosti velice dlouho žily a poté co uplynulo 500.000 let si uvědomily, že aby jejich rasa mohla pokračovat, potřebují nový genetický materiál. Avšak ve výhledu půl milionu let nebyla žádná nová genetická matrice v systému Orionu dostupná. Tito Anunnaki věděli, že se jejich planeta a planeta Země obě zrodily z mé supernovy, takže se rozhodli navštívit Zemi a poohlédnout se tam po nové genetické matrici. A tak před 450.000 lety začali Anunnaki z Nibiru přistávat na Zemi. Ačkoliv přilétají do vašeho systému a krouží mezi Marsem a Jupiterem každých 3600 let, nepřistávají při každém svém návratu na Zemi. Nejvhodnější čas pro jejich přistání je během věků Býka a Štíra, když je vaše Slunce ponořeno nejhlouběji v Galaktické Noci, daleko od Fotonového Pásu. (obr. 4). Například, hodně času na Zemi strávili v letech 3800 - 3400 př.n.l., kdy založili Sumerskou civilizaci.
Když tato historie začala, já, Digitária jsem přemítal: proč nepoužít Nibiru jako komunikační spojení mezi Sluncem a Síriem A, když už Nibiru váží tak dlouhou cestu mezi těmito hvězdami? Jak jste již slyšeli, v dávné minulosti od roku 7200 př.n.l., se Nibiruánci stali falešnými posly, ale já jsem neznal jinou cestu jak dosáhnout vašeho světa, takže jsem se pokusil je nějak použít. Nezapomeňte, že Sírius A je místem Nibiruánské knihovny a snadný přístup k této knihovně vašemu systému pomáhá harmonicky pracovat s jejími vesmírnými protipóly - Nibiruánci. Přicházím abych mluvil o období, kdy spojení mezi Síriem A a Sluncem bylo přerušeno, což bylo za vlády Akhenatona, vládce osmnácté dynastie faraónů. Toto spojení se Síriem A bylo znovu obnoveno během Periastru Síria v roce 1994 mnoha oddanými učiteli, a proto k vám já nyní mohu opět mluvit. Nejprve se vrátím k Akhenatonovi. Po tisíce let, za vlády Egyptských dynastií jsem měl se Zemí přímé spojení a Dogonové toto spojení udrželi až do roku 1994. Velká Pyramida udržovala životní spojení s Orionem tak dlouho, dokud Egyptské dynastie tuto hvězdnou pavučinovou síť chránily. Až do vlády Akhenatona mohli Siriané dosáhnout celého povrchu vaší planety skrze Velkou Pyramidu.
Anunnaki a Siriané na Zemi vzájemně sdíleli svoji technologii po statisíce let. Anunnaki používali lidi jako pracovní sílu a sexuální servis, zatímco neustále měnili jejich DNA. Já Digitária jsem vás učil magii, tím že jsem pomáhal původním prostým lidem na Zemi aby se mentálně vyvíjeli pomocí znalostí o posvátných rostlinách. Bylo to těžké, protože Nibiruánci mají tendenci jak ze Země brát, tak jí také pomáhat. Protože jste zahrnuti do vývoje jako lidé - tvořitelé, kteří znají svůj vlastní příběh jenž sami tvoří - my Siriané jsme doufali, že vás budou Anunnaki více respektovat, protože jste byli určeni, abyste se stali galaktickou biologickou školou - živou knihovnou této Galaxie. Protože my, Siriané jsme šestidimenzionální, nemůžeme ve 3D bez lidí nic dělat, ale Anunnaki, kteří dokáží uchopit 3D síly, mohou v této Rajské Zahradě dočasně pobývat.
Představte si z pozemského bodu pohledu toto: Během věku Lva a Vodnáře prochází Země 2 000 let fotonickou transmutací, a potom během nejhlubšího ponoření do Galaktické Noci ve věku Býka a Štíra je Země navštěvována bohy z Orionu. Od té doby kdy Nibiruánci po mnoho tisíc let navštěvují Zemi, lidstvo v sobě začalo rozvíjet smysl pro individualitu. Před více nežli 26000 lety začalo lidstvo zjemňovat své pocity a toužit po přátelství a Plejáďané dostali od jedinců impuls, aby se přímo účastnili vývoje lidí. Proč právě Plejáďané? Protože Nibiru je mužská síla, která přináší na Zemi své velké bohy a vy jste intuitivně přišli na to, že nastal čas k poznání Bohyně nebes, kterou představují Plejády.
Protože my, Síriané máme tendenci v chrámech kontrolovat vaše mysli, zatímco vás učíme jak uzemňovat svá harmonická pole, já Digitária jsem si jist, že toto chvilkové vyloučení vlivu Síria na váš vývoj bylo součástí vyššího plánu. Nakonec jste museli najít svou vlastní cestu jak se udržet na místě a být přitom sladěni se 6D geometrií a nyní k vám opět přicházíme, abychom vám asistovali. Nyní, když jsme s vámi opět propojeni, doslova cokoliv chcete z tohoto poznání použít, je vám k dispozici. Tato naše přestávka musí být zkoumána v tomto světle, aby mohly být léčeny ty části, které by vám chtěly stát v cestě vašeho vývoje. Příběh Akhenatona je tak rezolutně odmítán proto, protože skutečně uchovává posvátné znalosti skryté v Sírianských záznamech a můžete říci, že tyto informace musí být důležité, protože jsou domorodými lidmi, jako jsou Dogonové, tak pečlivě střeženy.
Akhenaton odmítá tradiční lidskozvířecí bohy a přemístěním chrámových částí a změnou jejich použití mění Egyptsko-Sírianský geometrický systém. Jeho důvody aby toto udělal byly v největším pořádku. Zahloubajíce se do všech tajemství věděl, že Hebrejští kněží ukradli chrámovou technologii plazů z Khemu a začali s ní pracovat na hoře Moriah. Věděl, že používali Nibiru prostě jako objektiv, nebo čočku a věděl, že tuto technologii používali k naplánování, jak zabrat Egypt.
Když Akhenaton ve svém dětství a mládí procházel svými iniciacemi, pozoroval harmonická pole Egypta jak degenerují. Když byl malý, nikdo nezneužíval ženy a děti, ani nekradl a děti si vážily svých rodičů. V době kdy byl připraven podstoupit zasvěcení na faraóna, nebo Jinak řečeno Sírianské zasvěcení, bratr okrádal svého bratra, ženy si vzájemně kradly manžely, děti si přestaly vážit svých rodičů a začalo fyzické a sexuální zneužívání. Akhenaton přijal kódy faraóna, protože chtěl zastavit rozpad Egypta, ale kvůli tomuto předání kódů jsme se my, Siriané dostali do velkého konfliktu. Faraón si směl nasadit posvátnou dvojitou korunu Modrého Nilu s posvátným znamením hada, která mu dodávala hadí síly jen tehdy, když neměl žádný konkrétní cíl. Měl prostě v míru udržovat energetické pole, což není možné, když se počítá s nějakým „nepřítelem.“ My Siriané jsme byli vždycky s Akhenatonem sladění, kdykoliv přistupoval k oltáři v chrámu, což nebylo příliš často, a když jsme se na něj naladili, jediné co jsme od něj dostávali byla veliká nenávist k jeho nepřátelům a strach z lidí. Procházel velikou bolestí, zlobou, posuzováním a zmatkem, a proto jeho ka opustilo jeho fyzickou formu. Kněží z Amunu mu chtěli pomoci, pracovali s ním a přemlouvali jeho ka, aby se vrátilo, ale on jim nechtěl naslouchat. Vyhnal je z domovů, protože dovolili Hebrejským kněžím, aby v Khemu studovali krokodýlí aktivaci.
Jednoho dne, když jsem se dostal blíže k Síriu A, do mé vnitřní, vizuální mysli vstoupila strašná scéna. Uvědomil jsem si, že zároveň tuto scénu obdržel i Sírius A. Nejprve jsme viděli, jak lvice Sekhmet upřeně zírá do našich očí a za ní, na trůně seděl Akhenaton, na kterého se vrhal veliký a strašný ještěr! Cítili jsme, jak Akhenatovo srdce postrašeně tluče, protože, bez jeho ka mu nebylo pomoci. Začala veliká bitva. Ještěr byl čtyřdimenzionální formou Hebrejského kněze Illuru a ten ještěr pravil „Akhenatone, beru ti tvoji hadí sílu!“ Potom mu strhl z hlavy uasitu, symbol jeho božské královské autority. Faraón se neodvážil ani pohnout, dokud se posvátný majestát, který udržoval pole Modrého Nilu, nepřemístil mezi zuby zvířete. Potom ten veliký ještěr tím uasitem třikrát udeřil o zem a pokaždé se ten uasit přeměnil v silného hada! Znamená to, že ještěr nejenom že sebral faraónovi uasit, ale sám také začal používat jeho sílu! Okamžitě jsme my, Síriané přerušili spojení mezi Síriem a Velkou Pyramidou a pocítili jsme vlnu trýzně, která u Nilu začala vzrůstat. Uzavřeli jsme své posvátné komnaty pod Sfingou a pod Velkou Pyramidou a Akhenaton i Egypt byli zanecháni na pospas své slabosti!
Illuru se zamyšleně díval na strnulého faraóna. Potom, protože byl 4D holografickou projekcí zmizel a znovu se objevil jako Mojžíš v Hebrejském pojetí, na hoře Sinaj, kde před následovníky Mojžíše hořel ohromný ohnivý vír. Illurovo 3D já bylo, když se stal 4D Mojžíšem, pohlceno mocnými plameny a přitom vykřikl slovo „Aton-já“, což lidé pouště zaslechli jako „Adonaj“. Tito pouštní lidé neměli žádné chrámy, nebo své kněze a Mojžíš tam založil obojí a základem byli kněží a chrámy Egypta. Aby mohlo pokračovat spojení lidí s hvězdami, Mojžíš založil tradici sluneční lodi umístěné v chrámu a nazval ji Archa Úmluvy. A nedbaje na potřeby ještěrů, ve kterého se vlastně přeměnil, řekl svým následovníkům, že musejí obětovat Atonovi zvířata takovým způsobem, jako je házení posvátných krokodýlů do ohně. Tak skončila úcta k posvátným zvířecím učitelům minulých 3500 let. Ze srdcí všech zvířat na této planetě zazníval nářek, slyšitelný až ve hvězdném systému Síria. Dokonce byl znevážen i náš osobní Sirianský vůdce, Anubis!
Jako bílá trpasličí hvězda, která je hustá jako hustota nukleárního reaktoru jsem já, Digitária cítil, jak Illuru vytváří mentální nukleární bombu - monotheismus - a prožíval jsem nové rození! Byl jsem dál bílým trpaslíkem a cítil jsem, jak se pole Modrého Nilu stahuje! Na Zemi začal fundamentalismus, víra, která dovoluje jakékoliv akci volné pole působnosti, ať již je přitom používáno násilí, zneužívání, nelidskost, nebo duchovní omezování. Tak začaly války založené na ideálech, sexualita založená na používání těla, zneužívání dětí založené na postoji, že dítě je vlastnictví, a kontrola světa, založená na konceptech církve a státu.
Za vlády 18. dynastie v Egyptě se Hebrejci stali nositeli Nibiruánské inteligence, jak to můžeme vidět ze samotného názvu, který v hebrejštině zní „Ibri.“ Egypťané je nazývali „Hibiru.“ Izraelité sami sebe nazývali „Mojžíšovými vybranými lidmi,“ a já Digitária jsem si jich vážil, protože poznali, že Nibiru a Země jsou jedním tělem. Vážili jsme si jich protože si uvědomovali, že bylo potřeba tyto dvě těla propojit a vnést na Zemi archetyp Nibiru, stejně jako si vážíme Egypťanů, že na Zemi přinášejí archetyp Síria. Používání hvězdného archetypu, že skupina je základem rodů a klanů, to je způsob života přírodních lidí, kteří se takto spojují s hvězdami. Každá hvězda, nebo planeta má své jisté vzory chování a své víry, a abychom mohli projevovat archetypy těch míst, musíme dát těmto vzorům možnost se projevit. Vážím si Hebrejců, protože poznali svoji touhu po světě Akhenatona, ale já, Digitária jsem zde nyní proto abych vás informoval, že archetypem Hebrejců je Nibiru, nikoliv Sírius. Když Illuru převzal moc, Síriané nebyli spojeni s Akhenatonem! Vím, že toto je důležitá zpráva pro všechny, kdo se identifikujete s touto formou, protože vím, že milujete Sírianskou 6D posvátnou geometrii protože obdivujete Kabalu, alchymii a magické umění. Učení a posvátné znalosti týkající se 2D, 4D, 6D a 8D jsou všechna vzájemně souvztažná a propojená a čím více si budete vědomi jejich jemných rozdílů, tím více se bude zvětšovat vzájemná propustnost jejich polí.
Illuru ve svojí rase aktivoval skupinovou myšlenkovou formu, aby uvedl na světlo rozsáhlou agendu Nibiru a Anunnaki tím byli toho dne velmi potěšeni. Výborně, řekl toho dne Anu! Vážíme si Hebrejců, protože jsou lidmi, kteří si na Zemi vybrali procházet touhami mimozemského těla, protože taková je jejich karma. Řada pozemských skupin nese své vlastní mimozemské archetypy, třeba jako Británci (Nibiru), Francouzi (Orion), Balinésané (Plejády), Irák (Nibiru) a Egypťané (Sírius). Mimochodem, práce s Nibiruánci je pro vás vhodnější nežli práce se Síriany, protože Anunnaki s vámi občas pobývali, ale v obou případech udržovaly tyto vlivy na Zemi svou sílu.
Židé, stejně jako faraónové, proto aby mohli pracovat s touto silou se stali adepty mocných magických systémů, které používaly esoterické znalosti a posvátné kabaly proto, aby dosáhly toho co chtěly. Silné sevření přišlo poté, co Anunnaki začali po celá sta tisíce let používat lidi jako pracovní síly a sexuální servis. A tak byl na Zemi hluboce zakořeněn vzor používání bez jakéhokoliv dovolení. Nibiru v sobě nesou mužskou energii, takže Hebrejská monotheistická kultura založená na síle Nibiru se stala hluboce patriarchální a zneužívající Gaiu. Kdysi byli Hebrejci oddaní Bohyni a jsou zde stále zbytky uctívání Bohyně v uctívání Canaanite v některých židovských rituálech. Hadí medicína, i když byla oddělena od vedení Síriany, byla sebrána Akhenatonovi s jeho uasitem a z toho důvodu se hodně lidí Hebrejského pokolení (židovsko-křesťansko-islámského) velmi obává okultismu. Illuru nasál faraónovu zátěž a většina jeho následovníků jsou posedlí fanatickým materialismem, který utlačuje Zemi a je příčinou válek. Z tohoto přenosu energie vzniklo otroctví, prostituce, hierarchie, tajnosti, války a nenávist k ženám. V dnešní době začínáme podvědomě poznávat tuto skutečnost. Například oběť, staří Egypťané se stále procházejíce svými rituály začerňují, jako kdyby měl příští týden začít Exodus. Těmito starými vzory se musí projít, protože negativní projekce na moderní lidi Egypta vyvádí z rovnováhy Střední Východ, kde by mohl konflikt uvést do pohybu další světovou válku. Nikdo z vás se nechce znovu stát barbarem.
Já Digitaria vám dávám informaci, že bohové Nibiru jsou připraveni sami sebe osvobodit, protože jejich pravé schopnosti - genetické inženýrství - jsou nyní potřeba na Orionu. Zemi již nepotřebují, avšak genetické inženýrství, založené na starých vzorech by mohlo být posledním nástrojem útlaku ve vašem světě! Především, Hitler se o to již ve třicátých a čtyřicátých letech pokusil. Avšak nyní, když jste viděli co se stalo, když na sebe Iluru vzal síly Nibiru, když ostatním namluvil, že mu byly dány síly Síria, chtěli byste tento nástroj, genetické inženýrství použít? Je vám naočkována myšlenka, že se může a dokonce potřebuje pronikat do samotného spojovacího článku stvoření - DNA. Tato myšlenka pochází z Nibiruánské posedlosti strachem z osamělosti, což je výsledkem jejich frustrace z toho, že nemohou trávit ve slunečním systému mnoho času.
My ze Síria cítíme vaši říši velmi silně a vy si našich darů, takových jako je Egyptské učení, vážíte. Pokoušíme se pomoci Anunnaki, aby se naučili spíše cítit nežli myslet. Když v lineárním prostoru a čase myslíte a necítíte, stáváte se tyrany, protože na prvním místě vždycky myslíte sami na sebe. Když se stáváte tyrany, uchvatiteli, lidská realita jde do sebedestrukce, protože týrání vyžaduje oběti. Když navozujete situaci, ve které musí být oběť, je jedno jestli jste obětí, nebo uchvatitelem. Jestliže však cítíte spíše nežli myslíte, pak víte jak se bez úsilí dokážete sladit s celou skupinou. Anunnaki jsou kovové bytosti pocházející z Orionu a je pro ně velice těžké vyvinout v sobě cítění. Před Milionem let kolonizovaly Nibiru jenom proto, aby dosáhly dalšího stavu vývoje a my, Síriané obdivujeme lidi na Zemi, že jim tak báječně posloužili. Ale my víme, že jejich útlak svírá vaši říši. Představte si toto, lidé! Přemýšlejte o tom, jak si ceníte mysl nad své city a potom si zkuste představit rasu lidí kteří opustili Orion - oblast sídla Galaktické Federace - a nakonec přistáli na neznámé, malé, hybridní hvězdě-planetě jen proto, aby našli nový způsob jak žít. Udělali byste to? Ti, kdo žijí v USA si možná všimnou, že to jejich předci udělali přesně tak.
Důsledky této volby jsou úžasné a proto já, Digitária, kladu takový důraz na svá slova, že si vážím Hebrejců a všech jejich následovníků pro jejich rozhodnutí pracovat s jejich karmickým dilema, které mají s lidmi. Je to hrdinská volba a nyní je čas, abyste si této volby začali být vědomi. Anunnaki pozvedli alchymii - přeměnu základu kovu k jeho naprosté dokonalosti - v průběhu jejich posledního dočasného pobytu vně systému Síria A, v letech 1600 n.l. Ve skutečnosti se celá alchymie týká pocitů a jemných vibrací na hladinách pod 8D. Je Plejádskou vědou, a když Nibiruánci začali toužit poznávat více citů, začali se o ní zajímat. Staré Sumerské a Chaldejské alchymické recepisy byly pečlivě opatrovány, protože Anunnaki věřili, že by se mohli zbavit svého kovového základu prostřednictvím alchymie! Chránili tyto recepty svými životy doufajíce, že jim alchymie při pobytu na Zemi nabídne šanci být z masa a krve. Ve skutečnosti je alchymie pro ně cestou, jak si vážit jejich kovového základu - Merkabahu - který oni potřebují, protože jsou hvězdou, vně slunečního systému.
Během vlády 18. dynastie byl Egypt silně utlačován nájezdníky a pozemskými změnami, zapříčiněnými výbuchem sopky Thera v roce 1650 př.n.l. Celý střední východ byl vyveden z rovnováhy a byly to dny temnoty a strašlivých větrů. Egypt byl od těchto pohrom chráněn, ale když bylo díky Akhenatonovi přerušeno spojení se Síriem, také tato země byla těmito silami zachvácena. Akhenatonovo selhání bylo zdrojem velké bolesti všech obyvatel Síria. Práce v Egyptě byla pro ně misí, ale její původní záměr byl tímto zničen, což vytvořilo smrt, bolest a utrpení, které nemůže skončit dříve, nežli se každý z vás nepustí do nového tkaní pavučiny tím, že přestane věřit, že existuje nějaký jeho nepřítel. Gaia má právo prožívat harmonii a mír a lidé, kteří chtějí prožívat Plejádskou vibraci lásky si musí vzpomenout, jak tuto energii rozpínat prostřednictvím Sírianské Geometrie, což opět spojí Slunce se Síriem. Každý faraón byl jediným člověkem v celém Egyptském systému, který byl svým vědomím přímo spojen s vědomím Síria, avšak v roce 2012 tohoto dosáhnou všichni lidé. Každý faraón byl ve stavu blaženosti, což bylo výsledkem jeho extatického spojení s ostatními dimenzemi, a právě tak budete pociťovat dosažení Kosmické Párty, až bude na Zemi opět totálně prociťováno propojení mezi Sluncem a Síriem.

Digitária hvězdného systému Síria