[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Ďalším rozhovorom tohto čísla je grécka Black Metalová hydra DEVATHORN. Zaujali hlavne debutom „Diadema“ z roku 2007, ale aj druhým albumom „Vritra“ ´15. Grécky Black Metal je niečo tak špecifické ako aj nórsky, alebo poľský, no pri tomto súbore až tak do popredia nevyráža typická grécka BM melodika či prvky z ich kultúry, alebo mytológie. DEVATHORN sú viac zúrivejší so zaujímavou temnou estetikou v harmóniách, vytvárajú si vlastné stopy a neboja sa ani modernejšieho prístupu k žánru. Pätica horiacich duší, kde sa nachádzajú aj dvaja súčasní členovia Acherontas, konkrétne Saevus H. na gitare a Hierophant na base, druhým gitaristom je Arkhus A. známy aj z Impenetrable Darkness, kapelu ešte dopĺňajú Althagor na vokáloch a Mechblastess na bicích, vždy prichádza vo väčších časových intervaloch s prekvapujúcimi materiálmi. Naposledy o sebe dali DEVATHORN vedieť na splite „Zos Vel Thagirion“, kde po dve skladby predstavili spolu s českými Inferno a je veru čo počúvať! Nechajme už ale fakty a poďme na samotný rozhovor. Odpovedí sa zhostil gitarista Saevus Helcath.Povedal by si, že hudbu Devathorn vnímaš ako metafyzickú? Myslíš, že za vašou tvorbou je viac než len brnkanie do strún, udieranie do bicích, či prednášanie textov pomocou vokálov, či viac než len sprostredkovanie pocitov?
Po textovej a hudobnej stránke je proces tvorby materiálu Devathorn aktom priameho smerovania z jadra nášho Vnútorného Ja, prekonávajúc ezoterické faktory a čisté umelecké snahy. Nástroje a výstroj sú iba nástrojmi, ktoré slúžia veci, aktom hlboko ezoterickým a duchovným na úrovni metafyzického spoločenstva s aspektmi Daemona. Aj keď sme veľmi vyberaví a opatrní pri využívaní správneho nahrávacieho zariadenia, vytvorenie nášho zvuku nie je len otázkou vybavenia a zosilňovačov. Božská iskra a oduševnená, oddaná práca je to, čo skutočne vytvára hudobný výsledok v ohni.Vnímal si, alebo dokážeš vnímať hudbu (všeobecne) aj z iného pohľadu ako metafyzického? Alebo ťa jednoducho priťahuje taká hudba, ktorá v tebe tieto pocity otvára?
Hudba, ako ju vnímame, je viazaná na metafyzickú úroveň, pretože je samotnou Bránou, magickou činnosťou transformácie Vôle na hmatateľné zvukové vlny. Neexistuje nič posvätnejšieho než akt prenosu a materializácie nadpozemských vibrácií, ktoré sa vytvárajú a zhlukujú vo vnútri, do hudby a umenia všeobecne. Či je možné vytvárať hudbu bez „pocitu“, nie je v našom záujme, pretože sa vždy snažíme byť úprimní a pevní voči tomuto cieľu, čo je dôležitá súčasť nášho vyjadrenia.

Mávaš pri skladaní, alebo pri hraní už skomponovaného pocit akoby si sa dotýkal spirituálnych sfér, hlbokých priepastí, či vesmírnych obzorov a ako sa to u Teba prejavuje? Zažívaš zimomriavky, vnútorné chvenie, dotyky na kozmické struny?
Proces a výsledok tejto skúsenosti nie je možné opísať slovami, pretože je úplne duševný a nadpozemský. Môže sa to však odzrkadliť a objaviť v našej práci, kde je poslucháčovi umožnený prístup k silným pocitom a vibráciám, ktoré nastali, keď bol materiál prenášaný do tejto roviny. Hudba je kľúčom a naša práca naznačuje cestu do podsvetia, z ktorého naše diela pochádzajú. Prijímateľ Diela si môže vybrať či zostane len svetským pozorovateľom zvukových vĺn, alebo sa ponorí do ezoterických chodieb nášho Umenia.

Po spirituálnej stránke ste ovplyvnení rôznymi starými kultúrami, civilizáciami, ich mytológiou, náboženstvami a podobne. Snažíte sa do svojej hudby vniesť aj ich harmónie, alebo typické (hudobné) prvky týchto kultúr? Pochádzate z Grécka, myslíš, že ste do určitej miery ovplyvnení napr. aj vašou kultúrou, alebo tieto veci súvisia len s vývojom klasického Black Metalu z konca 80tych rokov až doteraz?
Našou vlastnou prácou je synkretizmus mnohých tradícií, kultov, mýtov a civilizácií, všetky spojené a uvarené pod uhlom a vedením Drakonického Prúdu. V každej tradícii ťaháme šnúru Ariadny smerom k slovu DRAKON a očami drakonického Adepta má každý mýtus a systém paralely, ktoré vedú k pravdám mimo tohto vesmíru a dimenzie. Naše kultúrne korene samy o sebe mali obrovský vplyv na našu prácu, ktorá bola duchovnou a filozofickou základňou, aby sa rozšírila do magických systémov východu, západu a juhu. V každom kroku civilizácie je semeno Prúdu, od tajných kultov čarodejníctva Starého Anglicka až po egyptské teokratické impériá a kočovné kmene Tuaregov.

Odkiaľ pramení najpôvodnejšia hudobná inšpirácia pre Devathorn? Vedel by si načrieť do úplných hlbín vašej inšpirácie, či už sa jedná o samotné Metalové, alebo aj nemetalové nahrávky? Ako nahliadaš na hudbu atonálnu, klasickú, Jazzovú, ethno?
Treba poznamenať, že náš zdroj inšpirácie je verne zakorenený v odlišných hudobných žánroch než v metalových. Klasickí skladatelia renesancie a neskoršie vlny klasickej hudby, acid Jazz, Goa-Trance, elektronickí, ambientní a neoklasickí skladatelia, tradičná hudba z rôznych kultúr po celom svete tvoria našu iskru inšpirácie na mnohých úrovniach.

Sny bývajú často spojené u človeka s niečím mystickým, akoby druhý svet do ktorého vstupujeme v určitej fáze. Ako nahliadaš na sny ty, vnímaš ich skôr z hľadiska Freudovského ako deformované a skryté túžby človeka, alebo myslíš, že za snami môže byť niečo viac než len psychológia?
So všetkou úctou k Freudovskej analýze snov a jeho pohľadu na symboliku v tejto veci, sa prikláňam skôr k prístupu Junga, keďže jeho teoretická a praktická práca posunula fyzický a metafyzický výskum podvedomia na nové úrovne pre ľudstvo a jeho potenciál. Skutočné prebudenie Seba vychádza z použitia jeho Snov ako katoptrónu, zrkadla, ktoré sa obrátilo dovnútra na nižšie úrovne vedomia, do hĺbok Duše.

Pokúšaš sa analyzovať svoje sny, prípadne si ich zapisovať? Mal si už zaujímavé a nevšedné skúsenosti z tejto oblasti? Dokázal ťa už sen vystrašiť natoľko, že si sa zobudil vystrašený, spotený, zmätený? Aké máš skúsenosti s poruchami spánku ako spánková paralýza, insomnia a čo lucidné sny, alebo astrálne cestovanie?
Snová práca na duchovnom a magickom aspekte boli vždy zreteľnou praxou smerom k nášmu osobnému kráčaniu po Ceste, veľmi dôležitej časti realizácie a postupu. Je to veľmi osobná a diskrétna záležitosť aby som o nej diskutoval a odhaľoval ju otvorene, pretože je to aspekt našej praxe a pretrvávajúci spor. Radšej by sme poslucháčovi odporúčali hľadať tieto vibrácie v rámci našej Práce.

Mohol by si povedať, že tvoje sny majú aj určitý vplyv na tvorbu v rámci Devathorn? Dokázal by ťa určitý sen inšpirovať k napísaniu hudby, textu, alebo sa to jednoducho deje podvedome?
Nielen podvedome, ako už bolo povedané, naša ezoterická snová práca veľmi mocným spôsobom ovplyvnila náš hudobný výsledok. Prenikavý hlas DRAKONU je hlboko zakorenený v snových zážitkoch a dynamicky sa odráža v našej práci.

Smrť je jedna za najzaujímavejších a najzáhadnejších tém, ktorým môže človek čeliť. Existuje tak veľa výkladov a pozorovaní naprieč kultúrami, náboženstvami, mytológiou. Ako vnímaš smrť ty osobne? Si uctievačom, alebo skôr pozorovateľom? Stál si už niekedy v živote tak blízko k smrti, že si nedúfal, že sa ešte vrátiš? Aký vplyv má smrť v tvorbe Devathorn?
Ako poznamenal G.I.Gurdjieff: „Smrť musí prísť pred znovuzrodením. Ale čo musí zomrieť? Falošná dôvera vo vlastné poznanie, seba-lásku a egoizmus. Náš egoizmus musí byť zlomený“. Smrť je poslednou hranicou, bariérou a zdrojom magickej a duchovnej sily, ako aj nôž s dvojitou čepeľou, ktorý dokáže zničiť aj tvoriť. V ezoterických kruhoch je veľa nevedomosti, početné stanoviská a perspektívy, vychádzajúce zo strachu, existenčnej krízy, falošného pocitu kontroly a vedomostí. Aspekt magickej smrti je tam, kde je adept znovuzrodený zakaždým silnejší, kde svetská perspektíva paralyzovaná strachom démonizuje smrť a ponúka hnijúcu fázu postupu proti fyzickej smrti. Moderné civilizácie sa snažia skryť smrť pod koberec, aby vyjadrili stabilitu a dobro, zatiaľ čo tradície z minulosti vnímali smrť ako súčasť cyklu a privítali jej plodné perspektívy, aby sa stali silnejšími v živote a znovuzrodení.

Niekde som čítal, alebo počul, že existuje miesto, snáď brána, ktorá je vlastne tým istým, kadiaľ prichádzame aj odchádzame. Čo myslíš ty? Skúšal si si niekedy predstavovať bránu smrti? Keďže ide o priechod z „miesta“ na iné „miesto“, niečo také by hypoteticky mohlo existovať...
Toto nie je len hypotéza, ale dôležitý pohľad na vstup do Stromu smrti a anti-svetov Ilan-Hizon. Brány do Klifotických sfér možno považovať za Bránu, ktorá terorizuje svetskú myseľ a myslenie, pričom je pasívna voči iným dimenziám duše a času. Ako už bolo spomenuté, aj v tejto veci je potrebné konštatovať, že Klifotický Strom je Archa Drakonickej Cesty a Prúdu, nadpozemský magickým a duchovným konceptom, ktorý je cudzí a nebezpečný pre netrénovaných a nezasvätených, ale ohromný zdroj moci a vnútorného vývoja.

Prednedávnom sa stala dosť bizarná udalosť. Jeden Ind z Bombaja, konkrétne Raphael Samuel, žaloval svojich rodičov za to, že ho splodili bez jeho súhlasu, pričom s rodičmi má dobré vzťahy a podľa jeho slov žije spokojný život. Ak by si hypoteticky stál pred voľbou, rozhodnúť sa či existovať, alebo nie, čo by si si vybral? Myslíš, že vnímanie spomínaného Inda o vlastnej existencii má filozofický základ?
Dar života možno vnímať ako prekliatie, alebo požehnanie, v závislosti od stanoviska pozorovateľa. V takýchto záležitostiach nie je nič správne ani nesprávne, pretože objektivita je obetovaná faktorom, okolnostiam a situácii. Filozoficky, realisticky a duchovne je život tým, čo z neho urobíš, neustálym testom vôle a potenciálu v každej úrovni.

Najnovšie máte vonku split album s českými Inferno. Zdá sa, že táto kooperácia je v undergrounde hodnotená veľmi kladne. Ako sa pozeráš na tvorbu tejto českej kapely?
Vplyv „Zos Vel Thagirion“ bol veľmi silný a stále rastie v srdciach nasledovníkov našich Kruhov. “Zos Vel Thagirion” je magický vzorec silne spojený so šiestym Klifom Stromu Smrti, ríšou Tagaririm a kôrou Sol Niger, míľnikom a križovatkou Drakonického prúdu. V tomto stelesnení atavistických, zvieracích, obrovských, katastrofických a tvorivých síl vládne sídlo ZSVTH. Z tohto kontextu sme začali budovať časť po častiach, čím sme vytvorili znovuzrodenú bytosť, ktorá potrestala naše spojené sily úlohou. Spolupráca s hroznou hordou Inferno bola pre Devathorn veľmi hrdým momentom, keďže sme boli veľkými obdivovateľmi ich práce od prvých rokov ich vzniku a semená tohto načasovania sú teraz zrelé, aby poslucháč mohol žať.

Ako by si porovnal Black Metal voči ostatným Metalovým žánrom? Čo podľa teba má tento žáner, čo iné nemôžu ponúknuť? Myslíš, že Black Metal je najvýnimočnejším a najspirituálnejším odkazom Metalu ako takého?
Black metal je veľmi silnou bránou do duchovného vnútorného sveta jednotlivca, spolu s mnohými ďalšími podobne nabitými hudobnými žánrami, ktoré slúžia vyšším účelom Umenia. Existuje mnoho žánrov, ktoré môžu niesť tento potenciál tvoriť bránu k Ostatným, ale len málo analogicky k celistvosti modernej hudobnej produkcie a scény v metalovej a hudobnej oblasti všeobecne. Je zbytočné rozlišovať, ale zrejme je dokázané, že aj Black Metal, ak ho nepovažujeme za ezoterický produkt a spojenie s vnútorným plameňom, môže byť prázdny a sterilný, bez ohnivej iskry, ktorá zapaľuje smerovanie Vnútornej Prázdnoty.
https://devathorn.bandcamp.com/


Saevus Helcath                                      
29.3.2019  Mortuary
 
interview
Princípy Chaosu
[English]