[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
 
 
THE COUNTY MEDIACAL EXAMINERS „Olidous Operettas“, Relapse CD ´07, USA

Táto kapela je v metal resp. v grinde dosť ojedinelý prípad. Tvoria ju dvaja študenti medicíny a jeden 60 ročný patológ, ktorý sa k nim pridal len zo srandy. Občas spieva, ale inak hrá na basu. Je to čisto len štúdiová kapela bez akýchkoľvek živých vystúpení. Sú to absolútni vyznávači kultu CARCASS niekde v období „Necroticism...“ a staršie a tak vyzerá aj hudba. Prevzali ich štafetu a uznanie si zaslúžia len pre to že CARCASS neexistujú a keby aj existovali, takúto hudbu by už nikdy nehrali. Je to proste čistá kopírka, nič viac, dokonca aj zvuk je identický. Kto chce druhý „Necroticism“, kludne si to zože
ňte.
8/29:55/7,5           Storm
www.thecountymedicalexaminers.com/