[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
 
 
UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN „People of The Monolith“, Proselytism CD ´08, CHL

Meno Unaussprechlichen Kulten je fiktívna kniha, ktorá ma čo dočinenia s mýtom Cthulhu a legendy o nej kolujú podobne ako u Necronomiconu. Takto sa pomenovala aj chilská Death Metalová brutalita, rúhajúca sa v tých najhlbších priepastiach Absu. „People of The Monolith“ je ich už druhým plnohodnotným albumom, nahrávka uzrela svetlo sveta koncom minulého roka ´08. Bránu otvára tajomné intro „H.P.L. Wake Up In Walpurgisnacht a potom sa ozvú tri údery na rytmičák a baf! Spustí sa brutálny DM starej školy tak ako ho mám rád, bez pozlátok, bez prikrášlení, bez kompromisov...nečistá smršť mihajúcich sa tieňov niekde v útrobách hôr, v najspodnejších priestoroch zeme kde sa ešte ľudská bytosť nikdy nedostala a ani nikdy nedostane. Kapela vsádza na feeling z gitár, plíži sa z nich niečo hrôzostrašné a nepomenovateľné, pritom nápadne šialené a dobre skomponované. Chalani si dávajú pozor na silu skladby, snažia sa vytvoriť zapamätateľné veci v rámci ug DM, nelepia len vrstvy riffov bez zmyslu. Niektoré riffy skutočne vyrážajú dych svojimi mŕtvolnými variáciami, napr. posledný úsek v Ritual Monolith Of Tsathoggua, skúste to počúvať sami niekde na opustenom mieste! Technicky sú na tom títo barbari celkom slušne, Joseph Curven ( vraví vám to meno niečo??? ) sa na hmatníku orientuje v rámci žánru nadštandardne, hrať ešte technickejšie by znamenalo zabiť ich starobylý feeling a to určite UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN nespravia. Tempovo je to dosť rýchla rúbanica, ale nie zas tak rýchla ako napr. u KRISIUN, držia sa v stredne rýchlych tempách s tým, že občas spomalia ale nie až do Doomových temp. Tento výtvor je určený výhradne pre Deathových fanatikov ktorí sa vyžívajú v záhrobných dekadenciách a schátralých sutinách. Textovo tu ide o čistú inšpiráciu majstrom hrôzy H. P. Lovecrafta a jeho mýtom Cthulhu. Za najlepšie skladby by som pasoval Almonsin-Metraton, Ritual Monolith Of Tsathoggua, Nekros Nomos-Eikon alebo Cultes Des Goules. Po záverečnom outre H.P.L. Back To Leng sa ozve cover od kultovej americkej smečky SADISTIC INTENT. Už samotný obal nám našepkáva, že táto kapela je mimo kostolného poriadku a nie všetko je s ňou v poriadku. Neutíchajúca pratemnelá brutalita, prameniaca z najpôvodnejších hrôz!
9/ 27:12/ 9                                                          Mortuary


----------------------------------------------------------------------------------------


UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN „People of The Monolith“, Proselytism CD ´08, CHL

Unaussprechlichen Kulten is a fictional book related to Cthulhu myth and legends circulate about likewise in Necronomicon case. Thus, they named the Chilean Death Metal brutality, blaspheming in the deepest abyss of Absu. "People of the Monolith" is already their second full length, which saw the world light at the end of last year '08. Mysterious intro "H.P.L. Wake Up In Walpurgisnacht opens the gate and then follow three hits on rhythm drum and yeah! They play old school brutal DM as I like without any tinsel, embellishment, or compromise ... unclean tornado of shadows twinkling somewhere in the bowels of mountains, in the deepest cavities of the earth where human beings have never get or never will get into. Band bets on the feeling of guitars, something horrible and nameless creeps from them, while insane and well composed. The guys give attention to the power of songs, trying to create memorable things in the ug DM, they don’t put only layers of riffs without meaning. Some riffs indeed take aback by their deadly variations, e.g. last passage of Ritual Monolith Of Tsathoggua track, try to listen to it somewhere in desolate place! They are technically accomplished, Joseph Curven (do the name tells you something??) is oriented on the fingerboard above standard within the genre, to play even more technically would kill the old feeling and certainly UNAUSSPRECHLICHEN KULTEN will do not so. Music tempo is quite fast, but not being so quick like KRISIUN, held in the middle of a fast pace that sometimes slow down but not up to Doom Metal. This release is dedicated solely for Death Metal fanatics who revel in sepulchral decadents and wasted ruins. Lyrics are inspired by the master of horror H. P. Lovecraft and his Cthulhu myth. For the best songs I would fit Almonsin-Metraton, Ritual Monolith Of Tsathoggua, Nekros Nomos Eikon-or Cultes Des Goules. After the final H.P.L. Back To Leng outro follow cover of the cult American band SADISTIC INTENT. The cover artwork alone whispers that this band is out of the church order and “not everything is okay with it”. Continued darkened brutality, stemming from the most outlandish horrors!
9/ 27:12/ 9                                                          Mortuary