Na ENCOFFINATION je mi sympatické, že napriek ortodoxnosti a prístupu kapely je každý ich album tak trochu iný, „III - Hear Me, O´ Death (Sing Thou Wretched Choirs)“ je ich už tretím albumom a predsa je to zas iná hrôza ako predošlý „O´Hell, Shine In Thy Whited Sepulchres“. Na minulom počine používali predovšetkým vypúšťané riffy, umierajúco chorobné a novinka zas očarí v rámci gitár skvelými tremolami. Pri takto pomalej hudbe použiť tremolá je fakt odvaha, môžem povedať, že pomalšie zahratie tohto druhu riffov snáď už ani nie je možné. Keď sa mi vybaví meno ENCOFFINATION v okamžiku mám pred očami smrť, pohreb, kremáciu, v tme sa meniace tváre kamenných anjelov, puch staroby, dohasínajúce sviečky, úpadok... V dvojke Cemeteries of Purgation sú použité práve tie riffy, ktoré posledný krát upadajú do jamy smrti, akoby už ani nemali ďalej pokračovať, len skončiť, lenže to by tento album mal ledva niečo cez 15 minút, našťastie sa tie riffy ako tak snažia vzchopiť, aj keď mne to príde, že len preto, aby mohli znova umierať. Snažím sa sústrediť na vokál Ghoata, mám pred sebou stuhnutú mŕtvolu v čiernej rakve s malým náznakom úsmevu na tvári, jeho mimika je síce zamrznutá, no z jeho útrob počuť morbídne mrmlanie. Plamene sviec okolo tancujú akoby dávali niečo najavo a ich slabá žiara temne osvetľuje anjela smrti. Perfektne nazvučený vokál tento krát dáva vyniknúť aj najmenším detailom a najchorobnejším bublaniam, slová ktoré prednáša, sú ohavné! Na tomto albume ENCOFFINATION úplne podľahli pomalosti, nedočkáte sa ani jedného rýchlejšieho tempa, aj keď viac krát je tu rytmický náznak že by sa mohlo spustiť aspoň stredné old schoolové tempo, žiadna nádej! Je to akoby ste si už mŕtvy priali sa aspoň raz ešte nadýchnuť a zacítiť posledný krát život, lenže tu už panuje len mŕtvosť. Melódie sú pohrebnými ódami, klesajú pomaly a isto stále dolu ako rakva na katafalku, nečakajte teda ani žiadne rýchlo sa meniace tóny. Verím, že ich skúšobňa musí byť vyzdobená ako kostnica, gitaru a basu si ukladajú do rakiev a bicie je skonštruované z ľudských pozostatkov. Kombá sú posiate množstvom sviečok a vosk musí byť postekaný všade po okolí. Hudba tohto pohrebného orchestru je určená len špeciálnym maniakom ktorých fascinuje smrť a jej čo najvernejšie spodobnenie, ostatní zrejme len mávnu rukou a budú sa priživovať na životaschopnejších hudbách. Album je rozložený na skoro hodinovej ploche s pomerne dlhými časomierami jednotlivých chórov, a preto my pozostalí oslavujme smrť, tú nehynúcu patrónku času, čaká nás s otvorenou náručou...
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
ENCOFFINATION „III - Hear Me, O´ Death (Sing Thou Wretched Choirs)“, Selfmadegod Records, CD´14, USA


8/58:07/ 8,75                                            Mortuary


facebook.com/templeofencoffinment