Fínsko je špeciálna a špecifická Metalová krajina v rámci hudby. Samozrejme nemám na mysli smiešne a nezmyselné komerčné hovadinky pre všeobecných metalistov, ale temný - pod bahnom plávajúci undeground, ktorý tam existuje snáď už od konca 80tych rokov. Nemusím ani menovať mnohé mená, pretože som tak spravil už vo viacerých iných recenziách na ďalšie novodobejšie schátralé a prehnité kapely, no všetci dobre viete koho mám na mysli. Fínsko je severská krajina, kde počasie a klíma je nehostinná. Často je tam počasie depresívne, hmlisté, upršané a hlavne obloha je málokedy vyjasnená. Toto všetko sa odzrkadľuje na psychike ľudí. Uzavretosť, depresie, malátnosť....nevravím, že keď prídete do takejto krajiny, po uliciach budú behať len zronení a pochmúrni ľudia a na pouličných lampách budú visieť slučky. Celá tá tiesnivá atmosféra sa ale odráža v ich mysliach a formuje ich psychiku. Pre metalové kapely zo Škandinávie to má však výhodu, pretože práve takéto témy sa im ľahšie prenášajú do hudby. Ak si predstavím celú sféru fínskych Death, Death / Doom, Death / Black kapiel, všade mi na rozum prichádzajú upadajúce a potemnelé, ťažké harmónie, zvláštne melódie, ťahavé tempá, akoby sa to všetko odrážalo aj v tej hudbe. No a práve KRYPTS sú kapelou, ktorá toto všetko vynikajúco podtrhuje. Stačí pustiť play ich posledného albumu „Cadaver Circulation“ a sme doma. Skladba vás začne postupne pohlcovať do svojich osídel, pomaličky ako zakrádajúca sa hmla nad súmračným jazerom, zo začiatku si to ani neuvedomíte, no po hodine, dvoch, si všimnete, že už skoro nič nevidíte a ste stratení v temnote. Presne takto na mňa tretí album týchto Fínov pôsobí. Hneď prvý náklad Sinking Transient Waters je skvelá skladba, ktorá vás uvedie do siene pochmúrnych tieňov prebývajúcich tu už dlhé tisícročia, mlčiacich, zhubných, desivých. Atmosféra sa buduje hneď od začiatku, postupne hustne ako spomínaná hmla nad jazerom, kvílivé a tiesnivé gitarové figúry však prenášajú na vašu psychiku onú ťažobu a ak sa nevzchopíte, môže sa stať, že tomu podľahnete a pohltí vás to. Môže sa to tiež odraziť na nálade, snoch, preto ak si túto nahrávku navyše prehrávate vo vhodnom prostredí, alebo vo vhodných meteorologických podmienkach, všetko sa to ešte viac prehĺbi a umocní. Všimol som si, že kapely z iných krajín, ktoré sa snažia hrať podobne, napr. Funebrarum, sa snažia dosť z tejto ich melodiky ťažiť, no tá pravá autenticita pochádza práve z kapiel tisícich jazier. Zaujímavé napr. je, že takí Disembowelment, ktorí žánrovo tiež spadajú do tohto odporného teritória, majú úplne iné tendencie a chápanie temnoty. Tam cítiť zas austrálsky naturel, tam je to zas o niečom inom, viac mystiky, spiritualizmu, mágie, ale to som už odbehol. No na základe tohto príkladu som aj priblížil rozdiel medzi jednotlivými scénami, aj keď sa to nedá zas vyslovene paušalizovať, no myslím si, že z psychologického hľadiska by sa takéto paralely hľadať dali, ak by sa do toho niekto s vervou pustil. Čo sa týka „Cadaver Circulation“, musím trochu sklamane priznať, že čím ďalej album postupuje ku koncu, tým viac na mňa dolieha aj mierna nuda, aj keď temné je to až do posledného výdychu. Najviac to badať v predposlednej inštrumentálke Vanishing, ktorá je síce skladba do hrobu, no nekonečne album predlžuje a tak trochu aj zabíja. Toto je ale celkove kameň úrazu tohto celého štýlu, nie je veľa albumov v Death / Doome, ktoré by boli vyšperkované až do konca. Najlepším príkladom je už spomínaný debut Disembowelment „Transcendence Into The Peripheral“, ktorý je najmocnejším klenotom, kde je všetko dotiahnuté do absolutória a veľmi pochybujem, že by sa v tomto dekadentnom žánri zrodilo niečo dokonalejšie. Možno by nebolo od veci tak trochu viac zapracovať na vokáloch. Antti má síce megalomanský a ohromujúci prehnitý murmur, no z môjho pohľadu by hudbe prospelo, ak by použil aj nejaké druhy iných registrov, napr. viac Blackové reptania, mŕtvolné vzdychy a podobne. Takto je to všetko o dosť sterilnejšie a fádnejšie. Album však ponúka kvalitnú porciu Death / Doomu v súlade s dnešnou dobou . Aj keď nič zásadné nehovorí, stále dokáže poslucháča znepokojiť a vystrašiť.
KRYPTS „Cadaver Circulation“, Dark Descent Recrords, CD´19, FIN


6/37:09/ 7                                               Mortuary


https://krypts.bandcamp.com/
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact] [links]