Ťažké dielo sa podarilo vyprodukovať zvláštnej anglickej kapele LICHGATE, ktorej velí známy Greg Chandler z Esoteric. Dielo zrovnateľné v kinematografii snáď s takými menami, ako Lynch, Kubrick, Bergman, Vláčil, či Tarkovskij. Ak poznáte tieto mená a máte napozerané ich filmy, určite viete, že sa jedná o diela dosť náročné, často filozofické, hlboké a komplexné. Podobne na mňa zapôsobila hudba tohto telesa, teda už dopredu upozorňujem, že to nie je žiadne oddychové počúvanie, taktiež nevhodné počúvať pri šoférovaní, pri nejakých činnostiach a prácach, najlepšie je si to hodiť čo najbližšie k ušným bubienkom, teda cez slúchadlá, pohodlne sa usadiť do kresla, zatemniť okná, prípadne zapáliť sviece. Pozorné počúvanie sa vám odmení tým, že precitnete. Hudobne sa LYCHGATE dajú označiť snáď ako Black Metal, ale to nie je zas úplne tak jednoduché. Je to Black Metal značne zaujímavý, podaný experimentálnou cestou, avantgarda je ich druhým menom. Niekedy mi to príde ako zvláštny mix starých Emperor a Bal Sagoth z obdobia „Starfire Burning...“, no tých vplyvov je tam určite viac, napr. v niektorých inštrumentáciách varhanových cítiť jednoznačne vplyv Bacha a to mierou dosť silnou. Hudba LYCHGATE je na vysokej spirituálnej úrovni, pri počúvaní vás posúva do vyšších sfér vnímania a cítenia, rozhodne je tu cítiť múdrosť a filozofiu. Je nad slnko jasné, že skladateľ tejto záležitosti mal dopredu všetko jasné a mal celkom presnú víziu toho čo chce dosiahnuť. Rád by som videl ako to všetko bolo komponované, no zrejme prvé boli organové základy, do ktorých sa dokomponovali gitary. Tie tu evidentne často hrajú až druhý prím, ale nie sú nezanedbateľné, tvoria totiž dotyk súčasnosti, pričom organy celé dielo zas hádžu do minulosti. Tento zdanlivý rozpor je ale dobre vyladený a nedochádza tu k naštrbeniu celého konceptu, práve naopak, obe sféry do seba dobre zapadajú a tým vytvárajú zvláštnu harmóniu. Keď už som pri tej harmónii, z tohto hľadiska je „An Antidote For The Glass Pill“ extra náročné dielo, dosť nabúravajúc bežné metalové klišé. Dokonca si možno myslím, že celé dielo by sa dalo zahrať aj ako klasická hudba a mohlo by to byť rovnako zaujímavé, ak nie ešte expresívnejšie! Organy vytvárajú mohutné hradby a základné kostry skladieb, často sú melodickejšie, ale ešte častejšie úplne disonantné, bláznivé a desivé. Tu máme ďalšie prelínanie dvoch aspektov, harmónie a disharmónie, všetko je však podané nanajvýš sofistikovane a skladby tvoria doslova bludné labyrinty v ktorých je ľahké sa strácať. Ďalším rozporom môže byť striedanie monumentálnych a záhadných partií s brutálnymi a rýchlymi Black Metalovými výjazdmi, ani tu netreba mať obavy o rozoklanosť, umelecky je všetko prevedené profesionálne. Atmosféra je niekedy až gotická, často sa ocitám v starých pivniciach kde sú obradné miestnosti so slobodomurárskymi symbolmi, lebky sa škeria z výklenkov v stenách a na stenách plápolajú večne horiace fakle. Chlad zo stien je silný, sú tu rôzne tajomné mechanizmy, ktorých účel je neznámy. Toto všetko sa dá z hudby LYCHGATE vyčítať, ich hudba je silne obrazotvorná a atmosférická, obklopuje vás zo všetkých strán a pohlcuje hlboko do podzemia. Výbornú prácu odvádza Greg aj na vokáloch, jeho extrémne vypätý škrek dobre poznáte z Esoteric, tu ho snáď ešte viac prehlbuje a dodáva mu ešte černejšie odtiene. Na tento druh vokálov použil aj echá čo spôsobuje ešte kryptickejší nádych. Boli použité občas aj čisté vokály, ktoré môžu pripomínať niečo medzi Arcturus, Solefald, Borknagar a podobne, tieto vokály by som tu osobne použil ešte častejšie. Nič netreba však preháňať, o to viac vás prekvapia a presvedčia o kvalite.
Neviem či LYCHGATE posúvajú Black Metal do nových dimenzií, zrejme nie, no i tak ide o dielu vskutku zaujímavé a trúfalé, do určitej miery vizionárske ale aj originálne. Osobne som rád, že som sa k tejto nahrávke dostal a aj keď to nie je presne môj súdok s čiernou smolou, musím uznať, že ma „An Antidote For The Glass Pill“ uchvátilo a obohatilo o ďalšiu skúsenosť počúvania.
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
LYCHGATE „An Antidote For The Glass Pill“, Blood Music, CD´15, UK


10/49:49/ 9,25                                            Mortuary


https://www.facebook.com/Lychgate