Moja prvá skúsenosť so SVARTIDAUDI dopadla nad očakávanie, už prvé počutie mi lámalo kosti a rozpletávalo vedomie, môžem si priať niečo viac? Tým som chcel len povedať, že táto islandská banda má bravúrne zvládnuté ako záhrobné tak aj spirituálne podhubie, ich hudba je nad hudbou a neuspokojí sa len s nejakou rytmickou klauniádou a melodickými harmóniami pre potešenie. Komplexné štruktúry skladieb vytvárajú vysoko umeleckú hodnotu a podivné psychadelické melódie schádzajú k najstrmším šikmým plochám hudby. Hudba SVARTIDAUDI na mňa pôsobí ako bizarný tieň noci, ktorý ma volá tam, odkiaľ už niet návratu nikam, chlapi vymačkali zo svojich podvedomých kanálov všetku hrôzu, strach, des, nočné mory a umeleckou formou to všetko zhmotnili počas pár nocí. MC obsahuje len dve skladby Venus Illegitima a Impotent Solar Phallus, no tých 16 minút a 27 sekúnd skutočne stojí za to. Napriek zložitým poskrúcaným melódiám plných halucinogénneho blúdenia a krivolakých tónov, dosiahli v konečnom dôsledku pravú esenciu geniálnej melodiky nie v pravom slova zmysle. Zapamätať si to zapamätáte, v mysli vás budú tieto melódie strašiť na počkanie, no všetko je to krásne disharmonické, disonantné a atonálne, je to ako brána zla, ktorá ukazuje negatívnosť v takej kráse, že jej podľahne aj kadejaký dobrodej, je to ako vábnička za ktorou sa skrývajú najhrozivejšie tajomstvá smrti a pekla. Chlapi majú obrovský potenciál a ak budú pokračovať v tomto strašnom duchu, ich ďalší album bude väčšou hrozbou než si ktokoľvek môže pripustiť. Cítiť aj obrovskú ortodoxnosť a odhodlanie dotiahnuť hudbu obskúrnosti na pokraj najchorejšieho zmýšľania.
[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
SVARTIDAUDI „The Synthesis of Whore And Beast“, Terratur Possessions, MC ´14, ISL


2/16:27/ 9,5                                            Mortuary


http://svartidaudi.bandcamp.com/