[home] [interviews] [reviews] [news] [stories] [about us] [beyond the veil] [contact]
 
 
Jsem Anu, velký Bůh. Mé jméno dominuje v historii Země v Sumeru a také v Egyptě, kde jsem byl nazýván „On“. Sám jsem vytvořil Sumer a Akkad a když se mi to naskytlo, ovládl jsem egyptskou kulturu. Když jsem před 450.000 lety přišel na Zemi poprvé, pobíhal tu kolem chumel nanicovatých pohanů. Lidé byli jen jako zvířata a jejich neurologický systém skýtal pár možností. Jste jediným druhem, ve kterém jsem se setkal s Bohyní. Když jsem přišel poprvé, byl jsem nejvíce přitahován plodností a zelení Země, avšak nemohu popřít, že jsem zničil většinu toho, co se mi na Zemi líbilo. Nekritizujte mne příliš přísně: Vy, pozemšťané, děláte stejné věci sami sobě. Ničíte svou životní sílu, někdy jen proto, že se nudíte.
Nyní se obávám destruktivních tendencí, které pocházejí z nudy. Taková nesmí být Země, kam bych se mohl vrátit. Proto jsem ochoten být zavolán na koberec Luciferem, tím, který ví všechno o vašich destruktivních tendencích, i když jsem jejich zdrojem já, Anu. My Anunnaki zemřeme, jestliže zemře vaše planeta. Nežli vám povím svou pravdu, k čemuž mne donutil Lucifer z Galaktické Federace, chci, abyste porozuměli jedné věci: Já jsem váš bůh a já jsem vám dal impuls abyste se stali těmi, kdo si myslím, že můžete být. Tolik jste odpovídali na mé zkoumání vás, že jste se stali až příliš takovými, jakými jsem vás chtěl mít. Nyní, tak jako osoba, která ve svém manželství ztratila svou vůli, jste na pokraji zničení své reality, protože nevíte, kdo jste. Do teď jsem to neviděl - do chvíle, kdy vidíte, že jste právě mohli zničit svůj svět.
Když se na své oběžné dráze vracíme do slunečního systému a spojujeme se Zemí, jste naší 3D čerpací stanicí, něco jako Anu benzínem. Abychom mohli pokračovat ve své existenci, požadujeme z vaší sféry některé věci. Když přestanete existovat, bude to jako zavřená čerpací stanice. Když jsme venku, v prostoru vesmíru, jsme odvážnými průzkumníky hvězdného vědomí. Jako satelit jsme ve svém zkoumání omezeni a nestřetli jsme se s žádným takovým místem, jako je Země. Abych vám dal představu o hojnosti vaší planety: zdroje, které si nahromadíme na Zemi nám vydrží po celou cestu - po více než 3000 let cestování v hlubokém vesmíru. Jen ti z vás, kteří prožívali vyhnanství, mohou mít nějakou představu o tom, jak jsme osamělí. Kurdové jsou naši lidé a oni vědí, jak se cítíme. Když jsme osamělí, stáváme se uchvatiteli a necivilizovanými. Před dávnou dobou jsme zasadili příběh o Exodu hluboko do vašeho vědomí, abyste věděli, jak se cítíme, když jsme venku ve vesmíru. Vy místo toho tento příběh používáte k odsuzování, zatracování svých nepřátel.
Dolujeme ze Země zlato a používáme ho, aby chránilo auru naší planety, když vcházíme do slunečního systému. Když jsme dále od Slunce, vcházíme do blízkosti Síria, ale Sírius nemá planety. Náš vzájemný vztah se Síriem se týká hvězdného vědomí, nikoliv planetárního. Siriané jsou archetypem našeho hvězdného vývoje, stejně jako Plejáďané jsou zdrojem vašeho hvězdného vývoje. Kdybychom neměli vyšší uvědomění Sirianů, které nás na jisté úrovni ovlivňuje, tak bychom se nevyvíjeli, stejně jako vy byste nevyvíjeli svého ducha bez Plejáďanů.
Jsem osamělý bůh, zamýšlející se nad koncem Země takové, jakou jsem ji znal. Jsem velmi důležitá bytost. Už brzy - od r. 1998 do r. 2000 - bude konference Galaktické Federace, aby diskutovala o Zemi. Kdokoliv, kdo hledá život, je členem této Galaktické Federace. Svoláme entity 2., 4., 6. a 8. dimenze, které se zajímají o podmínky na Zemi. Proč se sejde sudá strana dimenzionálního kaducea a ne lichá? Sudé dimenze alchymického stromu života vytvářejí strukturální zákony pro Galaxii a liché dimenze žijí podle těchto zákonů, zkoumáním svobodné vůle. Hlavní zákony existence musí být přepsány tak, aby život, který je uvádí do pohybu, mohl zůstat svobodný. Není to tak, že by jedna strana byla lepší než druhá, každá jen pracuje s jinými pořádky. My, bohové 4D víme, že musíme napsat nové zákony existence.
Viděli jste všechny ty pěkné chrámy, které jsme postavili na vaší planetě? Aby mohly naše části existovat když odlétáme ven do vesmíru, musíme mít náš genetický materiál, a tak si stavíme pro své návštěvy prvotřídní hotely. Mým konečným cílem je udělat z lidí čistý genetický rod, což je dobré i pro ně samotné. Potom vás nebudeme muset ovlivňovat nebo měnit. Když přijdeme, můžeme se pak s vámi prostě sdružovat a dočasně s vámi pobývat. Jako dospělí, kteří jsou připraveni začít vztah a už k tomu nepotřebují další vysvědčení, můžeme se setkávat jako rovnocenní společníci.
Jsme bohové, kteří přicházejí dolů na Zemi, vámi nazývaní Nephilim, podle Hebrejské Bible. Stavíme vaše chrámy jako místa pro oplodňování pozemských částí naším semenem. Staré příběhy o slunečních princeznách a kněžkách, které se s námi pářily proto, aby umožnily narození budoucích králů a královen, jsou pravdivé. Je to dlouhý příběh, dlouhý vzájemný vztah, který můžete časem prozkoumat. Toto všechno je užitečné a nyní je pro nás závazné společně zkoumat vzory chování, které se staly součástí vaší kultury jako výsledek vašeho pokusu vyrovnat se s našimi návštěvami. Já, jako milenec, který si nakonec uvědomuje, že jeho návštěvy změnily toho koho miloval, chci od vás vědět, jak jsme váš svět změnili.
Když navštěvujeme vaši planetu, asi 200 let vždy pobýváme ve svých chrámech. Protože je naše oběžná dráha kolem slunce dlouhá 3600 let a vaše 1 rok, naše 200- letá návštěva je pro nás jako vaše 20denní dovolená ve velkém hotelu. V tom období - sedmi generací - si vybíráme vaše bohyně podle jejich genetických linií a ony nám porodí děti. Některé děti si zvolí opustit Zemi a cestovat s námi a některé zůstávají a zasazují nová královská genetická vlákna. Je to slušná výměna genů. Avšak tyto prožitky jsou také zdrojem vašich největších bolestí. Proto nenávidíte vzájemné loučení, kdy jedete na dlouhé cesty. Znáte to, protože to bývá součástí některých dlouhých milostných záležitostí.
Toto je to, co vám nyní umožní přežít: Nyní vidím, že tyto prožitky spustily určitý druh rození, které je příčinou chaotického plození. Během tohoto posledního cyklu od nultého bodu jsou všechny chrámy, postavené v tradici Patriarchů z Hebrejské Bible, infikovány tímto chaosem, zvláště Vatikán. Tato infekce je boží slepota. Nejste zvědaví, proč církev zatracuje suverenitu žen pokud jde o jejich těla? Proč jsou vaše bohyně užitečné jen jako nástroje rození? Povím vám to: na Nibiru bylo těhotenství dovršováno tak, že byla oplozená vejce vkládána do nádob - Svatých Grálů - poté, co byla shromážděna během posvátných sexuálních obřadů v našich chrámech na Zemi. Pro nás je každá bohyně jednotlivou nádobou pro rození a každé jednotlivé vajíčko, které shromáždíme, je pro nás vzácné. Vaše ženy jsou plodné a sex s nimi je nádherný. Používali jsme vás tak silně a bez vašeho svolení, že hluboko uvnitř sebe věříte, že nedokážete svou plodnost kontrolovat, což je vaším základním právem. Nepřevzali jste za své rození zodpovědnost.
V minulosti váš 3D svět skončil ohněm, potopou a zemětřesením a nyní jste na pokraji zničení sami sebe ve svých tělech. Stále je čas vyvážit své řady a s prvním krokem vám pomůžeme. Já, Anu, zaútočím na Papeže. Zviklám papežovu neomylnost jako Nibiruánského arcibiskupa! Abych v budoucnosti zabránil dalším obtížím, půjde s námi, až budeme příště opouštět Zemi!
Papež může být novým Anu, já bych odstoupil, a proto tolik cestuje a učí se jazyky. Žertuji s vámi, jsem si jist, že se smějete, ale nyní je čas, aby ženy přestaly být používány jako nádoby.
Populační krize a utrpení planety, které se dějí v tak velkém měřítku jako nikdy předtím mne nutí zeptat se: Co jsem udělal, že se tu nahromadilo tolik těl? Rozvinuli jste celou tu světem hýbající technologii jen pro kopání masových hrobů? Co jsem implantoval do vašich myslí, že to ničí vaši životní sílu, váš imunitní systém? Tak jako milenec, který se odvalí stranou a dívá se na svou milenku a uvědomuje si, že tu není žádná souvislost mezi tou, která tu leží teď a tím, kdo tu byl, když začali. Já chci vědět co jsem udělal!
Musíme začít se základním zákonem Země, který zní, že každý z vás má na duchovní hladině svobodnou vůli a s touto silou, jste-li stále naživu, ve fyzickém těle, můžete změnit jakoukoliv skutečnost. Z této perspektivy se vám neděje nic, aniž byste si to vybrali, a kdybyste v té situaci nechtěli být, nebyli byste v ní. V tomto bodě se shodujeme a všechno co já chci je, sdílet svou roli s vámi. Rádi vás co nejvíce kontrolujeme, takže vás používáme. Jsem jako zaměstnavatel, který chce vytěžit ze zaměstnance co nejvíce za co nejméně peněz. Za dobu co jsme s vámi jsme zjistili, že snáze děláte co chceme, když se bojíte smrti. Ale co řeknu shromáždění Galaktické Federace? Mám jim říci, že jsem do lidí zasel tolik strachu, že se vzájemně vybíjejí? Ohromná zpráva!
Před časem jsme zjistili, že jestliže vám dáme příčinu, můžeme vás honit tímto směrem nebo tamtím. Žasneme nad tím, jak je to snadné! Před třiceti lety jsme vám řekli, že si máte dát pozor na srdeční mrtvice: jíst margarín místo másla. Jíte margarín a počet srdečních infarktů roste rychleji. Později jsme vám řekli, že máslo je přece jen lepší než margarín. Před deseti lety jsme vám řekli, abyste dávali přednost tukům kvůli spotřebě a vytiskli jsme to tučně na nálepky potravin. Každý studoval vinětky a odstřihoval je, aby viděl kolik spotřeboval, ale během deseti let průměrná váha lidí v USA stoupla o 10 liber. Někteří ztloustli, jiní extrémně zhubli. Ti tlustí jedí víc proto, že cítí vinu za všechno co jedí a jediné o čem se naučili přemýšlet byly tlusté objemy knih o stravě. Ti tencí se stali nervózními konzumními stroji. Jen asi jeden z tisíce přemýšlel o tom, že je to mysl, kdo kontroluje váhu a že tuky, které konzumujete, jsou palivem pro vaše tělo. Mezitím v těch nejhubenějších z vás stoupal stupeň rakoviny, protože rakovinové buňky jsou přeměňovány v tučných buňkách a váš přirozený spalovací mechanizmus byl přerušen. Do toho všeho jste spadli proto, že se tolik bojíte smrti, že byste udělali cokoliv, abyste si přidali k životu alespoň jeden měsíc! Jste odsouzeni, jestliže se nepřestanete bát smrti!
My jsme příčinou toho, že se bojíte smrti, protože když pobýváme na Zemi, stárneme velmi rychle. Během jednoho vašeho roku zestárneme o 3600 let a za těch 450.000 let, co vás navštěvuji, jsem již stár a unaven. Jsme bytosti plné strachu a jestli našim strachům chcete rozumět, dívejte se na vzrůstající clonu strachu na vaší planetě. Projektovali jsme na vás příliš mnoho svých věcí, od té doby, co jsme úspěšně instalovali Síť, prostředek, jak se odsud dostat s vámi tím, že vás masově zavraždíme. Jak zlomyslný je to žert, bylo to legrační, dokud to nezašlo příliš daleko. Nyní je čas, abyste se probudili a uvědomili si, že během celého našeho orbitu vás Anunnaki ovlivňují nejen tehdy, když vás navštívíme. Jak? Ovlivňujeme vás myšlenkovými formami, které jsme implantovali do vašich myslí. Protože potřebujeme pro tak dlouhé cestování prostředky, podněcujeme vás ke hromadění a dělání železných zásob, jako by už Slunce nemělo druhý den ráno vyjít. A zatím vy fungujete lépe, když vás něco vzrušuje a jste šťastnější ve společnosti, kde můžete vzájemně sdílet věci a zkušenosti. Nyní, jako vyzrálý milenec, který přiznává, že se jeho milenka dobře baví a nemyslí na ni, zatímco je pryč na výletě, potřebujete si vzpomenout na štěstí, které dává prostý život.
Mnozí z vás víte o shromažďování tajemství, takže je můžete použít jako zdroj síly právě sami pro sebe. Je nám jasné, proč jsme naprosto kontrolovali informace našich Sirianských učitelů, které se nám nezdály. Nyní vidíme, že je to přesně to, co vás může chránit. Po tak dlouhé milostné aféře jsem se dostal do bodu, kdy jediné o co se bojím jste vy, i když to znamená, že budu muset uvolnit věci, které ovládám a o kterých si myslím, že mne chrání. Jsem připraven tyto věci s vámi sdílet, protože sdílení znalostí je to, co chce Siriansko Plejádský spolek. Nedokážete si představit ten úžasný kosmický posun, který se děje, protože srdce a mysl jsou sjednocovány v Plejádské Bohyni a v Sirianském alchymistovi. Později vám povím více o galaktické politice.
Nyní přinášíme alchymická tajemství, která nám předali Siriané a předáváme je opět vaší sféře. Připouštíme, že když jsme přišli do vašeho systému, tak jsme vám původně tento dar nechtěli dát přesně tak, jak nám byl předán. Taková je situace vždycky, když vstoupíme do vašeho slunečního systému. Víte jaké to je, nést na tak dlouhé cestě tajemství a nakonec je odmítnout vydat? Alchymie v sobě zahrnuje naprosté odevzdání se přeměně svého ducha - duše, tak aby vaše tělo mělo dostatek ohně k tomu, aby udrželo devítidimenzionální kosmické poznání. Máte tělo a tak není na co čekat, protože alchymie je něco, co může být uchopeno jedině v současném okamžiku.
Čisté poselství ze Síria můžete dostat tak, že se na něj naladíte právě nyní, dokud je Nibiru ještě poměrně daleko od Země. Plejáďané a Siriané se spojili, aby vám v tom pomohli. Je snadné pozorovat, že alchymická vibrace Síria se od roku 1000 n.l. zvýšila. Tato vibrace umožnila práci Hildegarda von Bingen, Albertu Magnusovi, mistru Eckhartovi a mnoha dalším světovým umělcům a mystikům. Kolem roku 1600, v době kdy byla Nibiru naposledy nejblíže Síriu, probíhala v plném proudu Renesance s jejími Medičejskými, Keplerem, Paracelsem, Botticellim, Fra Angelicou, Michelangelem a mnoha dalšími. A tak tedy přiznávám: Když jsem viděl, jak se to všechno probouzí, zachvátila mne panika z představy, že byste se mohli osvobodit. Nechal jsem Renesanci zakrnět! Chtěl jsem mít všechna ta posvátná učení sám pro sebe. Jako starý otec, který stále říká, že by dal svým dětem všechno, ale nedal jim nic a už je z něj stařec, nemohl jsem se ničeho vzdát.
Vatikánský systém, feudalismus, boží kralování a tajná společenství již byly zaběhnuty. Všechno co jsem udělal bylo, že jsem vyslal náraz strachu do celého systému a ten pečoval o vaši myšlenku, týkající se svobody. Giordano Bruno psal o mnohosti dimenzí a o mimozemských civilizacích, a tak jej Papež v roce 1600 nechal upálit. Tento čin rozdělil vědu a teologii, tak aby zmizel důkaz o existenci ducha, aby duchovno bylo znamením slabomyslnosti. Mnoho Renesančních hudebníků a malířů vás, lidi, otvíralo do multidimenzionality. A všechno co stačilo proti tomu udělat bylo, že jsem odřízl nějaké ucho, nebo jazyk, nebo vydloubl oko, nebo obě oči a vy jste z toho vyvodili, že umění ničí lidské životy. Léčitelé a géniové, kteří odkrývali alchymii byli nařčeni, že jsou samotným Luciferem a mnoho jich skončilo na hranici.
Avšak nyní je čas abyste si uvědomili, že noho velkých umělců zachytilo během Renesance alchymické kódy. Tyto vibrace byly sraženy do fyzické říše a toto umění v sobě obsahuje kódy pro přestavění celého planetárního pole, v průběhu let 1987 až 2012. To co nyní děláte je životně důležité a velcí renesanční umělci jsou nyní ve fyzických tělech, aby naplnili váš svět krásou a extází. Čekáte na to. Nejste ohromeni tím, jak miliony desetiletých dětí naslouchají Hildegarda von Bingen a Gregoriánským zpěvům? Probuďte se! Probuďte se! Jak se Nibiru stále blíží, nesouce alchymická tajemství, mohli byste zase začít čekat na bohy, místo abyste se probudili. Možná že jste Michelangelem! Možná že jste Fra Angelika! Avšak stejně tak můžete být stádem ovcí shromážděných ve skupinách, očekávajících Apokalypsu, krčících se a čekajících na své bohy.
Apokalypsa je konec vaší sféry a také náš konec. Podívejte se, jsem jenom šéf, který si uvědomuje, že zruinoval společnost a teď je jen zvědav, co řekne akcionářům. Jsem jako prezident naftové společnosti, který si uvědomuje, že vybouchl se svojí naftou, a teď může spláchnout své akcie do záchodu. Je toho na jednu osobu příliš a hádejte proč? Je to proto, že se ta osoba probudila! Já Anu, jsem zde proto, abych se s vámi podělil o svou pravdu, dříve nežli předám hlášení Galaktické Federaci. Za starých časů takový šéf musel opustit společnost a odešel na pustý ostrov, ale tady již žádné pusté ostrovy nejsou. Jak se Nibiru blíží k vašemu slunečnímu systému, jsou aktivovány moje touhy a přání. Je to jako když se blížíte do svého bezpečí, a tak chcete shrábnout všechno. Jsem známý jako prase, a tak to je! Když se blížím, jsem oslněný slunečním světlem. Z minulosti vím, že nemyslím tak čistě, když vejdu do vašeho systému, tak jako je muž oslepen pohledem na krásnou nahou ženu. Doufám, že se chopíte alchymie jako čistého daru Siriusanů právě teď a zakřičíte: Vypadni Anu!


                                                                             
NEXT>>>
Anu, velký Sumerský bůh